Meer blogs


Naar archief >

Delen

U bevindt zich hier: Trending > Blog > Wet arbeidsmarkt in balans: wat wijzigt er in de WW-premie?

Wet arbeidsmarkt in balans: wat wijzigt er in de WW-premie?

Vanaf 2020 gaat voor werkgevers de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht.
Het kabinet wil hiermee vast personeel aantrekkelijker maken, door de risico’s en kosten voor de werkgever bij het in dienst nemen van personeel te verlagen en flex-contracten te ontmoedigen. In deze blog tref je de belangrijkste wijzigingen aan met betrekking tot de WW-premie.

Premie op basis van type contact
In het huidige stelsel geldt er voor elke sector een ander percentage voor de WW, afhankelijk van het werkloosheidsrisico in de sector. Dit wordt afgeschaft. Om het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd voor werkgevers aantrekkelijker te maken, wordt er een WW-premiedifferentiatie tussen vaste en tijdelijke arbeidscontracten ingevoerd die sector onafhankelijk is.

Lage premie
Er geldt een lage premie bij een actuele schriftelijke arbeidsovereenkomst:

  • voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren;
  • voor onbepaalde tijd waarin het aantal arbeidsuren per jaar is vastgelegd (de werknemer hoeft dan niet elke maand of elke week evenveel uren te werken);
  • met een BBL leerling;
  • met werknemers die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt en maximaal 12 uur per week verloond worden (dus 12 uur inclusief eventueel uitbetaalde vakantie-uren);
  • voor uitkeringen werknemersverzekeringen: uitkeringen door UWV, betalingen door eigen risicodrager ZW en WGA en werkgeversbetalingen (geen loondoorbetaling!).

Let op! Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, al dan niet met vastgelegde arbeidsomvang, gaat een 5% hogere premie gelden.

Let op! Voor het toepassen van de lage premie moet je altijd een actuele schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben om de duur en het vast aantal uren te bewijzen. Verleng je een jaarcontract, dan moet je dus een nieuw jaarcontract afsluiten. Bij stilzwijgend verlengen van een contract mag het lage tarief niet berekend worden.

Hoog percentage
Er geldt een hoge premie in alle andere gevallen. Bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst korter dan 1 jaar of een schriftelijke arbeidsovereenkomst waarin geen vast aantal uren is vastgelegd (zoals een nul-urencontract of een min/max contract voor bepaalde of onbepaalde tijd).

Correctie naar hoge premie
De werkgever dient dan alsnog over de afgelopen periode van 12 maanden het hoge tarief te gaan toepassen als:

  • Achteraf blijkt dat het daadwerkelijk aantal verloonde uren meer dan 30% afwijkt van hetgeen in de arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • De werknemer binnen 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking uit dienst treedt;

Kortom
Onder de nieuwe wetgeving is je premie afhankelijk van het type contact. In principe geldt hoe meer zekerheid je je werknemer geeft, hoe lager de verschuldigde premie is. Zo betaal je een laag tarief als je een vast dienstverband aangaat voor een aantal vaste uren. Afhankelijk van de premies die momenteel worden betaald op basis van het type sector, kan de verschuldigde WW-premie in de nieuwe situatie voordeliger of nadeliger uitvallen.

Wijkt het daadwerkelijk aantal verloonde uren meer dan 30% af van de gemaakte afspraak in de arbeidsovereenkomst? Treed de werknemer binnen 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking uit dienst? Dan zal er alsnog een correctie moeten plaatsvinden met terugwerkende kracht van het lage naar het hoge tarief.

Lees ook:

Over de auteur:
Patricia ter Haar is beloningsadviseur bij ONS en adviseert werkgevers bij hun werknemersbeleid. Zij ondersteunt en adviseert bijvoorbeeld bij personeelsaanname, arbeidsovereenkomsten, personeelsverzekeringen, beoordelings- en functioneringsformulieren, wet- en regelgeving, kostenvergoedingen, verplichtingen bij ziekte van werknemers, aanvraag van WGA/WIA uitkering en ontslagaanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *