Meer blogs


Naar archief >

Delen

U bevindt zich hier: Trending > Blog > Wet arbeidsmarkt in balans: wat wijzigt er bij ontslag?

Wet arbeidsmarkt in balans: wat wijzigt er bij ontslag?

Vanaf 2020 gaat voor werkgevers de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Het kabinet wil hiermee vast personeel aantrekkelijker maken, door de risico’s en kosten voor de werkgever bij het in dienst nemen van personeel te verlagen. In deze blog tref je de belangrijkste wijzigingen aan met betrekking tot het ontslagrecht.

Ontslaggrond: combineren mag
Als werkgever moet je momenteel voldoen aan één van de acht ontslaggronden als je iemand wilt ontslaan. In de nieuwe situatie kan een optelsom van afzonderlijke omstandigheden ook voldoende grond bieden voor ontslag. De invoering van deze nieuwe cumulatiegrond moet het voor werkgevers iets eenvoudiger maken om werknemers toch te kunnen ontslaan, ook al is de grond van ontslag niet helemaal onderbouwd. Dit doordat de  omstandigheden gecombineerd kunnen worden. Daar staat dan wel tegenover dat de rechter een extra vergoeding aan de werknemer kan toekennen. Dit is maximaal de helft van zijn transitievergoeding.

Gevolgen voor de transitievergoeding
Is een werknemer korter dan 2 jaar in dienst? Dan hoef je momenteel nog geen transitievergoeding te betalen als je de werknemer ontslaat. Per 1 januari 2020 krijgen werknemers al vanaf de eerste dag van het dienstverband, dus ook in de proeftijd, recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt dan 1/3 van het maandsalaris voor elk jaar dat het dienstverband heeft geduurd. Daar staat tegenover dat de verhoging van de transitievergoeding bij dienstverbanden van langer dan 10 jaar vervalt. Ook komt er een verruiming voor kosten die in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding.

Let op! Voor kleine werkgevers komt er tevens een regeling waarbij ze, onder voorwaarden, gecompenseerd worden door het UWV voor transitievergoedingen die ze moeten betalen bij bedrijfsbeëindiging in verband met ziekte en pensionering. Deze regeling zal naar verwachting ingaan per 1 januari 2021.

Kortom
Onder de nieuwe wetgeving is het als werkgever iets makkelijker om een werknemer te ontslaan, omdat je de gronden voor ontslag kunt combineren. Hierdoor kunnen meerdere afzonderlijke gronden, die afzonderlijk niet voldoende zijn voor ontslag, samen toch voldoende reden zijn voor ontslag.
Dit betekent mogelijk ook een extra transitievergoeding én eerder beginnen met betalen als werkgever. Onder de nieuwe wetgeving heeft de werknemer vanaf de proeftijd namelijk gelijk al recht op een transitievergoeding, terwijl dit voorheen pas na minimaal 2 jaar dienstverband was.

Lees ook: Wet arbeidsmarkt in balans: wat wijzigt er voor flexkrachten?

Over de auteur:
Patricia ter Haar is beloningsadviseur bij ONS en adviseert werkgevers bij hun werknemersbeleid. Zij ondersteunt en adviseert bijvoorbeeld bij personeelsaanname, arbeidsovereenkomsten, personeelsverzekeringen, beoordelings- en functioneringsformulieren, wet- en regelgeving, kostenvergoedingen, verplichtingen bij ziekte van werknemers, aanvraag van WGA/WIA uitkering en ontslagaanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *