Meer blogs


Naar archief >

Delen

U bevindt zich hier: Trending > Blog > Werkplek thuis: welke vrijstellingen gelden er?

Werkplek thuis: welke vrijstellingen gelden er?

Wat mag je als werkgever (gedeeltelijk) onbelast vergoeden? Geldt er een vrijstelling voor een internet- en telefoonabonnement? Hoe zit het met de vaste thuiswerkvergoeding? Het Handboek Loonheffingen 2021 is geactualiseerd door de Belastingdienst. Zo is een gerichte vrijstelling voor een internetabonnement tegenwoordig ook mogelijk als er sprake is van een eigen bijdrage voor privégebruik. Hieronder hebben wij een aantal aandachtspunten voor je op een rij gezet.

Wat valt er onder de vrijstelling?
Voor een werkplek thuis gelden de volgende gerichte vrijstellingen binnen de werkkostenregeling:

 1. Arbovoorzieningen
 2. Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur als deze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium

Let op! Voldoet een voorziening niet aan de voorwaarden van het noodzakelijkheidscriterium? Dan gaat het ten koste van de vrije ruimte als de werkgever deze aanwijst als eindheffingsloon. Wordt de vrije ruimte overschreven? Dan geldt er voor jou als werkgever 80% eindheffing.

1. Arbovoorzieningen t.b.v. inrichting thuiswerkplek

Er geldt een gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen als er is voldaan aan de voorwaarden:

 • De arbovoorzieningen hangen samen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.
 • De werknemer gebruikt die voorzieningen (gedeeltelijk) in de werkruimte.
 • De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor die voorzieningen.
 • De inrichting van de werkruimte thuis voldoet aan de volgende eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit:
 • De werkruimte van een thuiswerker is zodanig ingericht dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en ergonomisch verantwoord zijn werk kan doen. Denk hierbij aan een zitgelegenheid en een werkblad of werktafel, die doelmatig zijn.
 • In de werkruimte zijn voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting.

Voorbeelden van arbovoorzieningen zijn een bureaustoel, een bureau en een bureaulamp. Deze vallen onder de gerichte vrijstelling als zij voldoen aan de voorwaarden.

Let op: Zonder factuur valt de vergoeding in de vrije ruimte, aangezien er zonder factuur niet getoetst kan worden of er voldaan is aan de voorwaarden van de gerichte vrijstellingen.

2. Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur als deze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium


Wanneer is het noodzakelijkheidscriterium van toepassing?

 • Als de voorziening naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.
 • Als de werkgever de voorziening betaalt en de kosten niet doorberekent aan de werknemer.
 • Als de werknemer de voorziening moet teruggeven of de restwaarde van deze voorziening aan de werkgever moet terugbetalen, als hij deze niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking.

Internet
Mag je als werkgever de kosten van een internet- en telefoonabonnement onbelast vergoeden voor een werknemer die thuis werkt? Als je het als werkgever nodig acht dat je werknemer voor het thuiswerken een internet aansluiting heeft, mag je deze onbelast vergoeden. De internetaansluiting valt dus onder de gerichte vrijstelling.

NB: Heeft je werknemer een pakket voor internet, telefoon en/of televisie? Dan dien je te bepalen welk deel van de factuur voor internet is.

Let op: Tegenwoordig kun je ook een gerichte vrijstelling toepassen voor een internetabonnement met een eigen bijdrage van de werknemer. Voorheen kon je de gerichte vrijstelling alleen toepassen als je alle kosten betaalde. De eigen bijdrage voor privégebruik is dus geen belemmering meer.

Telefoon
De abonnementskosten voor de vaste telefoon vallen niet onder de gerichte vrijstelling. Je kunt de vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon, dit gaat dan ten koste van de vrije ruimte. Mogelijk geldt de gerichte vrijstelling wel voor de abonnementskosten van mobiele communicatiemiddelen. Er moet dan wel worden voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium (zie hierboven).

Vaste thuiswerkvergoeding
De gemiddelde kosten voor thuiswerken bedragen 2 euro per dag volgens het Nibud. Geef je als werkgever hiervoor een vaste vergoeding, en wijs je deze aan als eindheffingsloon? Dan komt deze vaste vergoeding van 2 euro per dag ten laste van de vrije ruimte. Er geldt geen gerichte vrijstelling.

Meer weten?
Neem dan contact op met Sander Valkenburgh via tel. 0481 – 35 12 08. Wij helpen je graag verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *