Meer blogs


Naar archief >

Delen

U bevindt zich hier: Trending > Blog > Werknemers die grensoverschrijdend werken en/of wonen

Werknemers die grensoverschrijdend werken en/of wonen

Heeft u werknemers waarbij grensoverschrijdend werken en/of wonen een rol speelt? Vanaf 1 januari 2019 is het recht op heffingskortingen afhankelijk van het land waar de werknemer daadwerkelijk inwoner van is. Voor de juiste berekening van de loonheffingen is het van belang om te weten of uw werknemers wel of geen inwoner van Nederland zijn. Heeft u werknemers die vanaf 2019 niet meer aan te merken zijn als inwoner van Nederland? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan uw salarisverwerker.

Situatie tot 1 januari 2019
Voor de heffing van de loonbelasting wordt momenteel geen onderscheid gemaakt naar het woonland van werknemers. Hierdoor kan er in de loonaangifte standaard meer heffingskorting worden toegepast dan waar de werknemers in de inkomstenbelasting recht op hebben.

Nederland kent een systeem van heffingskortingen met een belastingdeel en een premiedeel.
Recht op het premiedeel heeft iedereen die in Nederland sociaal verzekerd is voor de volksverzekeringen. Voor het belastingdeel is van belang of de werknemer kan worden aangemerkt als binnenlands belastingplichtige of als kwalificerende buitenlands belastingplichtige.

Van een kwalificerende buitenlands belastingplichtige is sprake als:
de werknemer woonachtig is in een ander land van de EU of Europese Economische Ruimte (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein; hierna EER) of Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) én
zijn inkomen voor minimaal 90% in NL onder de loonheffingen/inkomstenbelasting valt.

Voldoet de werknemer alleen aan de eerste voorwaarde, dan is hij een niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtige en heeft hij alleen recht op een deel van de heffingskortingen.

Wijziging per 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 hebben voor de berekening van de loonheffingen uitsluitend inwoners van Nederland recht op het volledige belastingdeel van de heffingskortingen.

Inwoners van een andere lidstaat van de EU of Europese Economische Ruimte of Zwitserland of de BES-eilanden, hebben alleen nog recht op een klein deel van het belastingdeel van de heffingskorting, maar inwoners van andere landen hebben in het geheel geen recht meer op het belastingdeel van de heffingskorting.

In de loonbelastingtabellen wordt vanaf 2019 daarom onderscheid gemaakt tussen 3 groepen werknemers:

1. Werknemers die inwoner zijn van Nederland;
2. Werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden;
3. Werknemers die inwoner zijn van een derde land (een land dat niet valt onder punt 1 of 2).

Om de juiste tabel te kunnen gebruiken is het voor de salarisadministratie van belang om te weten of uw werknemers inderdaad inwoner van Nederland zijn of niet.

Wanneer is uw medewerker inwoner van Nederland?
Een werknemer die hier zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft, is inwoner van Nederland. Hij heeft dus recht op het volledige belastingdeel van de heffingskortingen.

Bij een werknemer die zowel in Nederland als in het buitenland woont of verblijft, is het de vraag of hij inwoner is van Nederland. Hij is alleen inwoner van Nederland als zijn sociale en economische leven zich hier afspeelt. Woont het gezin van de werknemer bijvoorbeeld in het buitenland, gaan zijn kinderen daar naar school en houdt hij daar bankrekeningen aan, dan is hij geen inwoner van Nederland. Hij heeft geen recht op het belastingdeel van de heffingskortingen.

Bij een werknemer zonder gezin is zijn intentie van belang: Is hij van plan zich hier te vestigen, dan is hij inwoner van Nederland. Is hij van plan is om hier alleen korte tijd te blijven, dan is hij dat niet.

Hoe bepaalt u de woonplaats?
Aan de hand van de feiten en omstandigheden die u bekend zijn, zal bepaald moeten worden van welk land de werknemer een inwoner is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de woonplaats die de werknemer op de gegevens voor de loonheffingen heeft genoteerd, de reiskostenvergoeding die u betaalt of de gegevens voor beoordeling van de verzekeringsplicht. Die omstandigheden zijn op zich zelf echter niet voldoende om de woonplaats vast te stellen. Zo betaalt u wellicht een reiskostenvergoeding die is gebaseerd op de afstand werkplek, verblijfadres in Nederland, maar het verblijfadres in Nederland hoeft niet de fiscale woonplaats te zijn.

Twijfelt u?
Heeft u een reden om te twijfelen? Dan kunt u de werknemer vragen om een woonplaatsverklaring. De werknemer kan deze aanvragen bij het belastingkantoor waaronder hij valt. Dat kan ook in het buitenland zijn.

Wij kunnen ons voorstellen dat het moeilijk voor u kan zijn om de woonplaats van uw werknemer te bepalen. Indien gewenst kunt u voor overleg contact met ONS opnemen.

Over de auteur:
Patricia ter Haar is beloningsadviseur bij ONS en adviseert werkgevers bij hun werknemersbeleid. Zij ondersteunt en adviseert bijvoorbeeld bij personeelsaanname, arbeidsovereenkomsten, personeelsverzekeringen, beoordelings- en functioneringsformulieren, wet- en regelgeving, kostenvergoedingen, verplichtingen bij ziekte van werknemers, aanvraag van WGA/WIA uitkering en ontslagaanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *