Meer blogs


Naar archief >

Delen

U bevindt zich hier: Trending > Blog > Werkgever: verkrijg zekerheid over vertrekregeling RVU

Werkgever: verkrijg zekerheid over vertrekregeling RVU

Als werkgever betaal je bij een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) maarliefst 52% belasting over de uitkeringen. Zorg dus dat je vooraf zekerheid hebt of de vertrekregeling die je wilt aanbieden wel of geen RVU is, zodat je een hoge eindheffing voorkomt. In deze blog lees je hoe je vooraf zekerheid krijgt.

Eerder stoppen minder aantrekkelijk
De regering wil dat oudere werknemers zolang mogelijk blijven deelnemen aan het arbeidsproces. VUT-regelingen zijn verdwenen, de pensioenleeftijd wordt verhoogd en ontslagvergoedingen, afvloeiingsregelingen en non-activiteitsregelingen liggen onder een vergrootglas. Deze regelingen maken het voor oudere werknemers mogelijk om met een financiële vergoeding eerder te stoppen met werken. Is een dergelijke regeling een regeling voor vervroegde uittreding (RVU)? Dan betaal je als werkgever 52% belasting over de uitkeringen, die je niet kunt verhalen op je werknemers. Dit komt dus bovenop de belasting die bij de werknemer wordt ingehouden op de vergoeding.

Wat is een RVU?
Allerlei VUT- en vroegpensioenregelingen zijn sinds 2006 ongewenst. Vaak worden vertrekregelingen (al dan niet collectief) ingezet om werknemers toch eerder te laten stoppen met werken. Deze vertrekregelingen worden daardoor dus een soort verkapte vroegpensioenregeling die ingaan tegen de wens van de regering. De sanctie van een 52% eindheffing moet je als werkgever afschrikken om van dit soort regelingen gebruik te maken.

Legitieme reden?
In de praktijk zijn er ook voldoende legitieme redenen om een vertrek- of afvloeiingsregeling op te zetten. Zoals om bedrijfseconomische redenen reorganiseren, waarbij boventallig personeel moet vertrekken. In dat geval is de sanctie die aan een RVU kleeft onterecht. Maar waar zit dan het verschil tussen een legitieme vertrekregeling en een vertrekregeling die kwalificeert als RVU?

Het verschil zit in het doel van de regeling. Geef jij je werknemers een uitkering waarmee zij de periode tot hun pensioen of AOW-uitkering kunnen overbruggen? In dat geval is er sprake van een RVU. De bedoelingen die jij als werkgever hebt, moeten blijken uit de voorwaarden die er voor jouw werknemers zijn verbonden aan het kunnen deelnemen aan de regeling.

Hoe krijg je als werkgever vooraf zekerheid?
Stel, je moet jouw bedrijf saneren om te kunnen blijven concurreren. Een aantal werknemers kunnen de vernieuwingen die dat met zich meebrengt niet aan. Je wilt deze werknemers daarom ontslaan, maar ze wel een goede vertrekregeling meegeven, want ze hebben zich altijd met hart en ziel ingezet voor jouw bedrijf. Anderzijds wil je ook niet het risico lopen dat de vertrekregeling achteraf extra veel gaat kosten door de 52% eindheffing.

Leg dan de concepttekst van de vertrekregeling voor aan de Belastingdienst. Je vraagt de Belastingdienst om te beoordelen of jouw regeling wel of niet kwalificeert als RVU. De Belastingdienst legt de uitkomst van de beoordeling op verzoek vast in een beschikking. Dit ‘vooroverleg’ is een stuk gemakkelijker geworden door een recente uitspraak. De Hoge Raad formuleert daarin duidelijke objectieve criteria en kenmerken, waaraan vooraf een vertrek- of afvloeiingsregeling moet worden getoetst om zeker te weten of de regeling een RVU is of niet.

Meer weten?
Wil je een vertrekregeling aanbieden, maar wil je graag vooraf zekerheid of deze regeling wel of niet kwalificeert als RVU? Bel of mail ONS. Wij helpen je graag verder.

Over de auteur:
Patricia ter Haar is beloningsadviseur bij ONS en adviseert werkgevers bij hun werknemersbeleid. Zij ondersteunt en adviseert bijvoorbeeld bij personeelsaanname, arbeidsovereenkomsten, personeelsverzekeringen, beoordelings- en functioneringsformulieren, wet- en regelgeving, kostenvergoedingen, verplichtingen bij ziekte van werknemers, aanvraag van WGA/WIA uitkering en ontslagaanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *