U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Attendeer werknemers tijdig op vervallen wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen als deze niet binnen de eerste 6 maanden van het daarop volgende jaar zijn opgenomen. Zo vervallen de wettelijke vakantiedagen over het jaar 2022, als jouw werknemers die dagen niet opnemen vóór 1 juli 2023. De Europese rechter heeft echter beslist dat de wettelijke […]

Geef tijdig S&O-gegevens door en voorkom een boete

Heb je als werkgever in 2022 gebruik gemaakt van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)? In dat geval kreeg je een afdrachtvermindering op de af te dragen loonheffing. Ben je ondernemer? Dan kwam je in aanmerking voor de S&O-aftrek van € 13.360 (verhoogd met € 6.684 als je starter […]

Start betaald ouderschapsverlof

Werknemers hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan minimaal 1 tot maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering krijgen van het UWV. Het verlof kan […]

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vanaf 1 augustus 2022

Werknemers kunnen vanaf 1 augustus aanstaande van hun werkgever verlangen dat er wordt meegewerkt aan een beter voorspelbaar arbeidspatroon. Werkgevers worden dan ook verplicht om hun werknemers meer uitgebreid te informeren over hun arbeidsvoorwaarden. De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Een […]

Start 2e aanvraagronde Subsidieregeling praktijkleren in 3e leerweg

Heb je in je bedrijf praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Je kunt dan mogelijk gebruikmaken van de ‘Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg’. De subsidie is een tegemoetkoming van maximaal € 2.700 voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt […]

Oekraïense vluchtelingen in dienst nemen

Het vinden van geschikt personeel is een uitdaging. De Nederlandse arbeidsmarkt kent al jaren een krapte. Op dit moment zijn er Oekraïense vluchtelingen in Nederland, die zich graag nuttig willen maken op de arbeidsmarkt. Mag je als werkgever deze vluchtelingen in dienst nemen? Dit kan, mits er aan een aantal […]

Loket NOW 6.0 achtste aanvraagperiode open

Vanaf maandag 14 februari 2022 is het UWV loket voor de aanvraag van NOW 6.0-subsidie geopend. Dit is achtste aanvraagperiode voor de NOW. Het UWV heeft weer een formulier beschikbaar gesteld, waarmee je de aanvraag kunt doen. Het loket is tot en met 13 april 2022 open. De voorwaarden komen […]

ONS startpunt: wat wijzigt er in 2022?

Wat wijzigt er vanaf 2022 in de wet- en regelgeving? In ONS Startpunt 2022 hebben wij een aantal belangrijke thema’s én actiepunten voor je op een rij gezet, inclusief handige tips. Voor ondernemers, DGA’s, werkgevers en alle belastingbetalers. Heb je vragen? Neem dan contact op met ONS. Door ONS uitgelicht: 1. Ondernemer Uitstel […]

Attendeer werknemers tijdig op vervallen wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen, als deze niet binnen de eerste 6 maanden van het daarop volgende jaar zijn opgenomen. Zo vervallen de wettelijke vakantiedagen over het jaar 2020, als je werknemers die dagen niet opnemen vóór 1 juli 2021. Eind 2018 heeft de Europese rechter echter beslist dat […]

Laat beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2021 controleren

Waarschijnlijk heb je inmiddels de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze beschikking goed te (laten) controleren, want het komt regelmatig voor dat de beschikking niet goed wordt vastgesteld.  Veel voorkomende fouten zijn onjuiste loonsommen waarop de premie is gebaseerd, maar ook foutieve […]