U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2023, zodat je bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als jouw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt zij het risico daarover 8% belastingrente in rekening gebracht te […]

DGA: drempel aftrek gemengde kosten in de Vpb verhoogd

De aftrekbaarheid van gemengde kosten in de vennootschapsbelasting is hetzelfde geregeld als in de regeling voor de inkomstenbelasting. Ook voor de vennootschapsbelasting zijn deze kosten pas aftrekbaar als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit drempelbedrag is sinds 1 januari 2020 eveneens verhoogd van € 4.600 naar € 4.700. Het alternatief is […]

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de vennootschapsbelasting die je in 2020 verschuldigd zult zijn, zodat je bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Zo voorkom je het risico dat de bv na afloop van het jaar 8% belastingrente in rekening gebracht krijgt, omdat zij […]

Gewijzigde tarieven

Het tarief voor de vennootschapsbelasting en het box-2-tarief zijn gewijzigd per 1 januari 2020. Het 19%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 is verlaagd naar 16,5% (en gaat in 2021 naar 15%). Het 25%-tarief voor belastbare winst boven € 200.000 gaat echter pas omlaag in 2021. Bovendien gaat dit tarief […]

Laat geen verrekenbare Vpb-verliezen verloren gaan

De voorwaartse verrekening van verliezen die dit jaar of in latere jaren zijn ontstaan, is in de vennootschapsbelasting beperkt tot 6 jaar. Voor verliezen uit 2018 en eerdere jaren blijft de oude termijn van 9 jaren gelden. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar is ongewijzigd gebleven. Een verlies uit 2010 […]

Minder en later verlaging Vpb-tarieven

De tarieven van de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan minder snel en later omlaag dan vorig jaar bij de Belastingplannen was besloten. Het 20%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 gaat volgend jaar wel naar 16,5% (en in 2021 naar 15%), maar het 25%-tarief voor belastbare winst boven € 200.000 gaat niet […]