U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Meld arbeidsongeschiktheid bij pensioenfonds

De meeste pensioenregelingen kennen een bepaling waaruit voortvloeit dat de pensioenregeling premievrij wordt voortgezet bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De pensioenuitvoerder neemt dan als het ware de premiebetaling over. Maar aan deze premievrije voortzetting zijn wel voorwaarden verbonden. Een van die voorwaarden is vaak dat de deelnemer bij het pensioenfonds […]

Stand van zaken Pensioenakkoord en Wtp

De parlementaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is inmiddels in volle gang. Het is nog steeds de bedoeling om deze wet per 1 januari 2023 in te voeren. Dat houdt in dat de Tweede Kamer voor 8 juli aanstaande moet hebben gestemd over het voorstel. Als we ervan […]

Pensioenregeling tijdens de coronacrisis: wat te doen?

De pensioenregeling van jouw werknemers is een arbeidsvoorwaarde waar een fors kostenplaatje aan is verbonden, waar je in tijden van crisis best op zou willen bezuinigen. Verzekeraars en pensioenfondsen bieden momenteel al mogelijkheden om de betaling van de pensioenpremie uit te stellen. Bovendien zijn zij in overleg met het kabinet […]

Toets periodiek je pensioenregeling

De pensioenregeling van je personeel is dynamisch en heeft periodiek onderhoud nodig. Wijzigingen in je personeelsbestand of wijzigingen in de activiteiten van je onderneming kunnen ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld ineens wél onder de werking van een verplicht gesteld pensioenfonds valt. Dat kan grote gevolgen hebben. Onlangs nog oordeelde de […]

Bedrijfsovername of fusie? Check het pensioen!

Wil je een bedrijf overnemen of fuseren? Dan is het gebruikelijk om de financiële situatie en de langlopende verplichtingen van het bedrijf te onderzoeken via een zogenoemde “due diligence”. Dit geeft onder andere inzicht in de langlopende verplichtingen van het bedrijf en laat zien of er geen addertjes onder het gras […]

Verzekeringsplicht voor DGA en partner

Als werknemer ben je in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen zoals de WIA en de WW. Voor de DGA en de meewerkende partner is er een aangepaste regeling van toepassing. Dat geldt zowel voor de gehuwde partner, als voor de ongehuwd samenwonende partner. In sommige gevallen is de verzekeringsplicht […]

DGA pensioen: wat staat je te doen?

Als DGA heb je voor je pensioen in eigen beheer een keuze moeten maken: afkopen, omzetten naar een oudedagsverplichting (ODV) of premievrij laten doorlopen. Het fiscaal voordeel van het pensioen in eigen beheer is hiermee ook afgelopen. Maar wat nu? Hoe zorg je verstandig en fiscaal gunstig voor een oudedagsvoorziening? […]

Zo voorkom je problemen met pensioen

Pensioen, we staan er vaak niet gelijk bij stil. De stof is vaak saai en moeilijk te begrijpen. Desondanks is het als werknemer wel belangrijk om je hierin te verdiepen. En dat geldt minstens zo voor werkgevers. Vanaf 1 juli 2016 moet je als werkgever de Wet pensioencommunicatie toepassen. Heb […]