U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Vraag tijdig vaststelling NOW 2.0 aan

Heb je over de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020) een voorschot NOW 2.0-subsidie ontvangen? Dan moet je uiterlijk 31 maart 2022 bij het UWV een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie over deze periode. Je kunt hiervoor gebruikmaken van een speciaal formulier. Wacht je […]

Loket NOW 6.0 achtste aanvraagperiode open

Vanaf maandag 14 februari 2022 is het UWV loket voor de aanvraag van NOW 6.0-subsidie geopend. Dit is achtste aanvraagperiode voor de NOW. Het UWV heeft weer een formulier beschikbaar gesteld, waarmee je de aanvraag kunt doen. Het loket is tot en met 13 april 2022 open. De voorwaarden komen […]

Tijdig NOW 5.0-subsidie aanvragen

Heb je in november en december van 2021 minimaal 20% omzetverlies gehad? Je komt dan mogelijk in aanmerking voor de NOW-subsidie 5.0. Het UWV heeft weer een formulier beschikbaar gesteld, waarmee je de aanvraag kunt doen. Het omzetverlies bepaal je door een zesde van de omzet van 2019 (referentie-omzet) te […]

Start aanvraag voorschot NOW 3.0 eerste tijdvak

Sinds maandag 16 november 2020 is het loket open voor de aanvraag van NOW 3.0-subsidie voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december 2020). Aanvragen kunnen tot en met 13 december 2020 worden ingediend. Na het toekennen van de subsidie wordt het voorschot van 80% in drie […]

DGA: maak gebruik van verhoogde vrije ruimte WKR

Heeft je BV nog voldoende vrije ruimte over? Dan kun je je werknemers of jezelf als DGA een belastingvrije bonus geven. In 2020 is de werkkostenregeling (WKR) zelfs tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom. Je kunt dus relatief meer belastingvrij vergoeden […]

Toegang NOW verruimd

Het kan zijn dat je tot nu toe niet in aanmerking kwam voor de ‘Tegemoetkoming overbrugging ter behoud van werkgelegenheid’, beter bekend onder de naam ‘NOW’. Met deze regeling wordt subsidie verleend als tegemoetkoming in de loonkosten bij een omzetverlies van ten minste 20%. Het goede nieuws is dat deze […]

Spelregels nieuwe NOW (2.0) voor juni/juli/augustus 2020

Het eerste subsidietijdvak loopt af per 31 mei 2020. Daarom heeft het kabinet besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) met drie maanden te verlengen (hierna NOW 2.0). Daarbij gelden wel afwijkende voorwaarden. Het doel van (NOW) is om het voor werkgevers met een terugval in […]

Toch nog NOW-aanvraag indienen na aanvraag werktijdverkorting: kan dat?

Heb je een aanvraag voor werktijdverkorting (wtv-aanvraag) ingediend, die nog niet was afgehandeld toen de NOW-regeling in werking trad? Dan wordt de wtv-aanvraag beschouwd als een NOW-aanvraag. Maar je moest dan uiterlijk 30 april 2020 aanvullende informatie aanleveren bij het UWV om deze aanvraag compleet te maken. Heb je dat […]

NOW-regeling opengesteld

De nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is opengesteld. Verwacht je een omzetverlies van tenminste 20%? Dan kun je bij het UWV voor een periode van 3 maanden (met mogelijk een eenmalige verlenging van nog eens 3 maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% […]