U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Beding lijfrente-uitkeringen tijdig

Vóór 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin je lijfrentepolis tot uitkering is gekomen, moet je beslissen wat je met het vrijkomende kapitaal gaat doen. Ingeval van overlijden is deze termijn 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van overlijden. Deze termijnen zijn […]

Tijdig lijfrentepremie betalen

Heb je een pensioentekort? Dan kun je hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die je in 2019 hebt betaald, kun je aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting 2019 die je volgend jaar indient bij de Belastingdienst. Het is niet meer […]