U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Betaalpauze betalingsregeling verlengd

Sinds 1 oktober jl. ben je wellicht begonnen met het aflossen van de tijdens de coronacrisis uitgestelde belastingschulden. Maar net als veel andere ondernemers, kamp je mogelijk met betalingsproblemen. Je kunt de Belastingdienst dan vragen om eenmalig een betaalpauze in te lassen. Die betaalpauze was tot voor kort maximaal 3 […]

Binnenkort start aflossen coronabelastingschulden

Vanaf 1 oktober a.s. start je wellicht met het betalen van de tijdens de coronacrisis uitgestelde belastingschulden. Je hebt in beginsel 5 jaar de tijd om jouw belastingschulden af te lossen. Maar is je bedrijf in de kern gezond, dan kan deze termijn met 2 jaar worden verlengd. Daarvoor dien […]

Vraag tijdig vaststelling NOW 2.0 aan

Heb je over de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020) een voorschot NOW 2.0-subsidie ontvangen? Dan moet je uiterlijk 31 maart 2022 bij het UWV een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie over deze periode. Je kunt hiervoor gebruikmaken van een speciaal formulier. Wacht je […]

Langer TVL Q4 2021 aanvragen

De termijn waarbinnen je TVL Q4 2021 kunt aanvragen is met twee weken verlengd tot en met 11 februari 2022. Had je in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 én voldoe je aan de overige […]

Tijdig NOW 5.0-subsidie aanvragen

Heb je in november en december van 2021 minimaal 20% omzetverlies gehad? Je komt dan mogelijk in aanmerking voor de NOW-subsidie 5.0. Het UWV heeft weer een formulier beschikbaar gesteld, waarmee je de aanvraag kunt doen. Het omzetverlies bepaal je door een zesde van de omzet van 2019 (referentie-omzet) te […]

Tijdig TVL Q4 2021 aanvragen

Een van de coronasteunmaatregelen is de TVL Q4 2021, waarmee je een tegemoetkoming kunt krijgen voor de vaste lasten. De maximale subsidiebedragen zijn € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet mkb-ondernemingen. Het subsidiepercentage is 100%. Heb je in het vierde kwartaal minimaal 20% omzetverlies ten opzichte van het […]

Eenmalige tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

Amateursportorganisaties kunnen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 krijgen voor de doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Daaronder worden verstaan de kosten aan gas, licht, water, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of kosten die samenhangen met leningen en verzekeringen. Ook personeelskosten en onderhoudskosten die betrekking […]

Toegang NOW verruimd

Het kan zijn dat je tot nu toe niet in aanmerking kwam voor de ‘Tegemoetkoming overbrugging ter behoud van werkgelegenheid’, beter bekend onder de naam ‘NOW’. Met deze regeling wordt subsidie verleend als tegemoetkoming in de loonkosten bij een omzetverlies van ten minste 20%. Het goede nieuws is dat deze […]

Binnenkort Klein Krediet Corona garantieregeling voor kleine ondernemers

Ben je een kleine ondernemer met een financieringsbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000? Dan kun je binnenkort makkelijker een overbruggingskrediet krijgen. Daarvoor wordt de nieuwe garantieregeling Klein Krediet Corona (KKC) opengesteld. De overheid staat met deze garantieregeling voor 95% borg voor de lening. Je kunt van deze regeling gebruikmaken als […]

Pensioenregeling tijdens de coronacrisis: wat te doen?

De pensioenregeling van jouw werknemers is een arbeidsvoorwaarde waar een fors kostenplaatje aan is verbonden, waar je in tijden van crisis best op zou willen bezuinigen. Verzekeraars en pensioenfondsen bieden momenteel al mogelijkheden om de betaling van de pensioenpremie uit te stellen. Bovendien zijn zij in overleg met het kabinet […]