Initiatieven die we toejuichen
onze bijdrage aan de omgeving

Een warm hart voor de omgeving

ONS draagt de omgeving een warm hart toe. We vragen ons doorlopend af of zaken milieubewuster, duurzamer of gezonder kunnen. Daaruit ontstaan vele kleine kantoorinitiatieven, zoals de gezonde soep die onze medewerkers elke vrijdag voor elkaar maken en het papierloze kantoor waarvoor iedereen zich inzet. Met kleine en grotere gebaren zullen we onszelf continu blijven verbeteren.

Initiatieven die we toejuichen

Er zijn veel initiatieven van verenigingen of stichtingen die onze aandacht verdienen. Goede ideeën die een zetje in de rug nodig hebben of bewonderenswaardige acties die een verschil maken. Het raakt ONS als iemand zijn best doet om dat verschil te maken. We dragen ons steentje graag bij.

Dat doen we door een financiële bijdrage te geven aan bijvoorbeeld sportverenigingen. Maar evenzovaak leveren we een bijdrage in natura, bijvoorbeeld door zitting te nemen in het bestuur, zoals bij Woningbouwstichting Gendt, Stichting Gerrit Jeurissen Fonds, Sportpromotie Huissen, regionaal rockfestival Under The Milky Way (UTMW).

Of door administratief bij te dragen, zoals bij voetbalvereniging Jonge Kracht, Stedelijke Muziekvereniging Huissen, Stichting Providentia Huessen voor ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven, Stichting de Klup Over Betuwe en carnavalsvereniging De Kraonige Zwoane.

Wil je ONS iets vragen?
Wil je weten of we steun kunnen geven aan jouw initiatief?
Stuur de informatie naar info@ons.nl en wij komen bij je terug met een antwoord.