Delen

Meer nieuws

ONS start pilot met ZOEVER e-bike
08 januari 2019
ONS Eindejaarstips 2018
27 november 2018
Prinsjesdag 2018
19 september 2018
Nieuwe Arbowet: alles goed geregeld?
10 augustus 2018


Meer nieuwsartikelen >
U bevindt zich hier: Trending > Nieuws > ONS Eindejaarstips 2017

ONS Eindejaarstips 2017

Wat gaat er wijzigen vanaf het nieuwe jaar?  Dit jaar nog voordeel behalen en goed zijn voorbereid op 2018? De toekomst voorzie je samen met ONS. In ONS Eindejaarsbericht 2017 hebben wij een aantal belangrijke thema’s overzichtelijk voor je op een rij gezet, inclusief praktische tips. 

Ga direct naar ONS Eindejaarsbericht 207 >>

Door ONS uitgelicht:

1. Een opsomming uit de plannen voor de Inkomstenbelasting:

 • Geen of slechts een kleine hypotheek? Vanaf 2019 moet u uw eigenwoningforfait weer stapsgewijs bij uw inkomen tellen.
 • Bij goedkeuring van het Belastingplan vanaf 2018 een wijziging in box 3, zoals verhoging heffingsvrije vermogen in box 3 naar € 30.000 per belastingplichtige.
 • Uitstel afschaffing aftrek uitgaven monumentenpanden.
 • Einde restschuldregeling eigen woning.
 • Uitstel afschaffing aftrek scholingsuitgaven.
 • Plannen regering: van 4 naar 2 belastingschijven, verdere afbouw hypotheekrenteaftrek en verhoging box-2 tarief. Zie ook pagina 5 >

2. Exit voor de Wet DBA?

Nadat het handhavingsbeleid van deze wet al vele malen is uitgesteld, hakt kabinet Rutte III de knoop door: de Wet DBA moet weg. Maar hoe ziet het voorgestelde alternatief er uit? Je leest het op pagina 2.

3. Van algehele naar beperkte huwelijksgemeenschap

In 2018 ontstaat er bij een nieuw huwelijk (of geregistreerd partnerschap) geen algemene gemeenschap van goederen meer, maar een beperkte. Bezittingen en schulden op eigen naam voor het huwelijk blijven dan tot het eigen vermogen behoren. Dat geldt in principe ook voor erfenissen en schenkingen tijdens het huwelijk. Wat houdt dit in en welke gevolgen heeft dit? Zoals voor het ondernemingsvermogen of aandelen in een BV? Je leest het op pagina 18.

4. Schenken eigen woning in 2017

Vanaf 2017 kunt u (gespreid) vrijgesteld schenken voor de eigen woning tot € 100.000. De begunstigde hoeft niet uw kind te zijn, maar hij/zij (of diens partner) moet wel aan de leeftijdsgrenzen (18-40 jaar) voldoen. Lees meer op pagina 7.

5. Wijziging transitievergoeding

Vanaf 2018 gaat de bovengrens van de transitievergoeding omhoog naar € 79.000. Ook wil het nieuwe kabinet dat een werknemer direct vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst al recht krijgt op een transitievergoeding. Geen transitievergoeding bij vervangende cao-voorziening en compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte. Lees meer op pagina 16.

6. Aandachtpunten loonbelasting

 • Minimumloon voor opdrachtnemers
 • Vanaf 2018 gunstige optieregeling voor werknemers start-up
 • Vereenvoudiging afdrachtvermindering S&O
 • Uw auto van de zaak in 2017 vervangen of juist niet?
 • Zie pagina 3 voor meer informatie >

7. Werkgevers: wijzigingen 2018

 • In 2018 verhoging van de bruto minimumlonen.
 • Werkkostenregeling: ook in 2018 via de vrije ruimte 1,2% onbelast.
 • Loonkostenvoordelen
 • Wet minimumloon en vakantiebijslag: vanaf 2018 minimumloon over overwerk.

Lees ook: Werkgevers: wijzigingen 2018 >

Heb je nog vragen? 

Neem gerust contact op met ONS, zodat we je verder kunnen helpen. Bel ONS op (026) 325 54 41.

In dit Eindejaarsbericht 2017 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 7 november 2017 verwerkt. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Deswege wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *