Omdat je in het hier en nu druk genoeg bent
plannen wij je financiële toekomst

Kijken in de financiële toekomst

Kan ik mijn uitgavepatroon voortzetten in de toekomst? Kan ik later gezondheidszorg inkopen? Wanneer kan ik stoppen met werken? Blijft er wat over voor de kinderen? Het zijn sluimerende vragen die soms ongemakkelijke gevoelens bezorgen. Ze worden pas actief als er vermogenszaken veranderen, door een huwelijk, een scheiding, een overdracht of het stoppen met werken. Sta je op zo’n punt? Of wens je een verbeterde gemoedsrust? ONS helpt je in drie stappen.

1. De stand van zaken
Elke situatie, rooskleurig of penibel, vraagt om inzicht. Samen bespreken we de stand van zaken, de wensen voor de toekomst en het huidige bestedingspatroon. Vervolgens zorgt ONS voor inzicht in alle componenten die het vermogen opbouwen. We kijken naar belangen in financieringen, vennootschappen, onroerend goed, huuropbrengsten, dividend-opbrengsten en liquiditeiten. Omdat rust ontspruit uit duidelijkheid.

2. Richting bepalen
Als alles in kaart gebracht is, bespreken we de aandachtspunten. Werkt inkomen en vermogen voor je of tegen je? Als je op deze voet doorgaat, welke gevolgen heeft dat dan voor later? Zijn de financiële doelen en wensen die je hebt gesteld realistisch? Welke beslissingen zijn raadzaam als het gaat over sparen voor later, vermogensbeheer of beleggen? Hoeveel vrijheid blijft er over om je hart te volgen of wordt je juist gedwongen je te beperken? Samen komen we tot een financieel plan dat past bij levensstijl en de wensen voor nu en de toekomst.

3. Richting volgen
De onvoorspelbaarheid van het leven stelt je soms voor nieuwe vraagstukken. Onverwachtse gebeurtenissen, bijvoorbeeld het raken van arbeidsongeschikt, een verandering in de gezinssituatie of het kopen van een tweede woning, oefenen invloed uit op de uitgezette koers. Op die momenten kunnen nieuwe vragen opdoemen. Stel dat je spoedig wat vermogen wilt vrijmaken, welke fiscale gevolgen heeft dat dan? Samen houden we vinger aan de pols en bespreken we hoe we gebeurtenissen kunnen inpassen.

Waarom ondernemers deze dienst zo waarderen

Ondernemers waarderen deze gesprekken met ONS buitengewoon. Zij vinden het prettig om van bovenaf naar zowel de onderneming als het privédomein te kijken. Vaak snijdt in dat geval het mes aan twee kanten. En of de uitkomst nou vrijheid biedt of juist vraagt om een pas op de plaats, het is de duidelijkheid die rust geeft.

Meer weten? Bel Miranda Lenting via 026 – 325 54 41.

Email