Als je een bedrijf start
weet iemand welke vragen opdoemen

Succesvol plan? Som de risico’s op!

Startende ondernemers moeten een boekhouding voeren, belasting betalen en een rechtsvorm kiezen. Je kunt hiervoor bij ONS terecht. We helpen je graag bij het maken van de juiste keuzes. En we kunnen meer, bijvoorbeeld een significante bijdrage leveren aan het slagen van je ondernemingsplan.

4 tips voor meer slagingskans

Je wilt uitbreiden of een nieuw product of dienst in de markt zetten? Hoe goed het idee ook is, een doordacht plan trekt investeerders over de streep. Daarom lopen sommige ondernemers, soms onterecht, stuk in de planfase. Onze tips:

1. Ontvankelijkheid komt eenmalig.

De beoordeling van je ondernemingsplan is mensenwerk en als mensen een mening gevormd hebben … Je snapt het. Een plan voor de tweede keer aanbieden, loopt vaak uit op een deceptie. Die eerste keer moet het staan als een huis.

2. Zeg geen nee tegen plan B.

Een financier wil risico’s tot een minimum beperken. Een plan komt daarom altijd beter ten tonele als de schrijver zich niet blindgestaard heeft op plan A. Het presenteren van de momenten waarop plan B in werking kan worden gesteld, fungeren als een geruststelling voor financiers.

3. Focus op de breedte van het bedrijf.

We hebben het meer dan eens gezien; een plan dat zeer uitvoerig ingaat op de succeskansen van het product of de dienst, en essentiële elementen uit de bedrijfsvoering (marketing, sturing, personeel) niet genoeg aandacht geeft. De breedte van het ondernemingsplan is cruciaal.

4. Blijf niet hangen in ontwikkeling.

Is een product of dienst goed en is het juiste moment van marktintroductie daar? Dan is het soms zaak om te kiezen voor snelheid en het perfectioneren onderweg of in een volgende fase te bewerkstelligen.

Waarmee kan ONS je helpen?

Je mag van ONS een ervaren sparringpartner verwachten en bovendien bieden we een flink netwerk van financiers, subsidiënten en ondernemers. We helpen je met het volgende:

1. Planverbetering en risico-inventarisatie
We bespreken sterke punten en pijnpunten, stellen kritische vragen en adviseren in de breedte. Past het plan bij de uitvoering zoals geschetst? Kan er na stap 1 doorgepakt worden naar stap 2? Hoe kunnen de kansen vergroot worden? En tot slot verdiepen we ons in jou, zodat we je kunnen helpen het plan zoveel mogelijk bij jou als kartrekker te laten aansluiten. Zo zorgen we dat je goed beslagen ten ijs komt.

2. Financierings- en subsidiëntennetwerk.
Natuurlijk wil je in contact komen met financiers bij wie de kans van slagen het grootst is. ONS heeft een goed netwerk dat we met plezier met je delen. Daarnaast kennen we de wegen en regelingen voor subsidie.

3. Fiscale faciliteiten.
Ook hierin zijn we helemaal thuis. We kennen al je rechten op bijzondere regelingen, van zelfstandigenaftrek tot innovatiebox, en we zorgen dat je gebruik maakt van hetgeen je toekomt.

Haal die eindstreep!

Door je plan voor te leggen aan ONS, vergroot je de kans op succes. We stellen diagnoses en leggen vingers op zere plekken, alleen omdat we willen dat je die eindstreep gaat halen met een succesvol ondernemingsplan. Daarvan kun je op aan. Bel 026 – 325 54 41 of mail Sjonnie Peters en leg je ideeën voor.

linkedIn
Email