Bij het veiligstellen van vermogen
jaagt iemand de gunstigste condities na

Stilstaand vermogen? Een fantastisch begin.

Hoe je met vermogen omgaat, heeft natuurlijk alles te maken met de fase waarin je je als ondernemer bevindt. Zit je in de opbouwende fase en zijn er plannen voor investeringen of sta je op het punt over te dragen naar een volgende generatie? In elke fase is ONS een sparringpartner voor ondernemers die privé en zakelijk vermogen veilig willen stellen. De basis voor vermogensgroei is stilstand, want een groeiend vermogen brengt risico’s van een terugval. De eerste winst is dus het behoud van het huidige vermogen. Wanneer er een stabiel fundament ligt, is er ruimte voor groei. ONS helpt ondernemers hierbij.

En dan? Op naar stabiele groei.

ONS maakt de componenten van het vermogen én de daaraan verbonden risico’s inzichtelijk. Hoe veilig is het om al het vermogen te verankeren op de bank of juist in onroerend goed, effecten of obligaties? Dat inzicht in alle componenten samen, geeft een risicoprofiel dat als precair of veilig gekenmerkt kan worden. Van daaruit kijken we samen welke verdeling van risico’s past bij jouw omstandigheden en zijn we bedacht op omstandigheden en zaken die van invloed zijn. Zo bewaken we samen het vermogen in elke fase van het ondernemerschap. De keuze van het beleggen binnen het risicoprofiel ligt bij je vermogensbeheerder.

Schenken van vermogen

De wijze waarop vermogen wordt overgedragen is een persoonlijke. Wil je dat de kinderen goed voorzien achtergelaten worden? Wanneer komt dat vermogen vrij voor hen? En wordt er overgedragen in de vorm van geld of onroerend goed of wordt de nog te verwachten waardegroei geschonken in de vorm van aandelen. Het maakt nogal een verschil. ONS brengt zon- en schaduwzijdes in kaart en zorgt dat elke keuze weloverwogen gemaakt wordt.

Erven van vermogen

Bij een erfenis die hoger is dan de wettelijke vrijstelling moet erfbelasting betaald worden. Toch zijn er talloze mogelijkheden voor fiscaal voordeel, bijvoorbeeld door nu voorzieningen te treffen waarmee je later de beste voorwaarden afdwingt. Afhankelijk van de samenstelling en omvang van het vermogen en de samenstelling van het gezin of de erfgenamen, kunnen grote besparingen gemaakt worden. Bij het laten vastleggen van een flexibel testament bijvoorbeeld.

Start vandaag

De toekomst is dichterbij dat je denkt. Bel vandaag nog met Miranda Lenting via tel. 026 – 325 54 41.
Dankzij haar jarenlange fiscale ervaring is zij in staat om het beste toekomstscenario uit te stippelen.

Email
Terwijl jij de zaak opbouwt
kijkt ONS naar je pensioen

Op zoek naar een collectief pensioen voor werknemers of een DGA pensioen? Of is het tijd voor een herijking? Niet zonder ONS. Want ONS fungeert als AFM geaccrediteerd beoordelaar en adviseur. Een onafhankelijk advies over collectieve en individuele pensioenvoorzieningen is wat je kunt verwachten.

Terwijl jij de zaak opbouwt
kijkt ONS naar je pensioen
Omdat je in het nu al druk genoeg bent
plannen wij je financiële toekomst

Misschien spelen er vragen over de oudedagsvoorziening of over de toekomst en de opvolging van het bedrijf. Het is raadzaam hierop vroegtijdig te anticiperen, zo kun je verantwoord en op de fiscaal meest gunstige manier aan je toekomst werken. Lees meer over financiële planning.

Omdat je in het nu al druk genoeg bent
plannen wij je financiële toekomst