Anticiperen op ontwikkelingen?
Er is iemand met wie je scenario’s bespreekt

Als hard werken geen vruchten afwerpt

Als de zaken niet lopen zoals je voor ogen had, is dat meer dan frustrerend. Een veel voorkomende reactie is harder werken. Maar voor wat? En hoe lang nog? Het zijn teleurstellende vragen die onrust veroorzaken. In dit geval heeft terugkijken zin, want de oorsprong van de moeilijkheden, zegt alles over de mogelijkheden voor de toekomst.

ONS zet de veelvoorkomende oorzaken op een rij:

1. Tegenvallende markt.

Een tegenvallende markt leidt tot uitval van vraag en vervolgens liquide middelen. Regelmatig ligt een veranderende wereld hieraan ten grondslag. Marktverschuivingen dwingen ondernemers tot veranderprocessen. Dit vraagt om aanpassingsvermogen, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium.

2. Stuurloosheid.

Als een sleutelfiguur van de organisatie wegvalt door bijvoorbeeld privéomstandigheden, kunnen de gevolgen doordringen tot diep in de organisatie.

3. Operationeel probleem.

Een machine die niet werkt, een productclaim of het gemis van de juiste personen op de juiste plek. Deze operationele problemen zijn vaak van tijdelijke aard, maar drukken wel op de balans.

Wat kan ONS voor je doen?

ONS houdt vinger aan de pols. Bedreigingen of risico-ontwikkelingen vanuit de markt of uit de bedrijfsvoering, signaleert ONS in een vroeg stadium. We herkennen signalen, maken ze bespreekbaar, houden een spiegel voor en praten over benodigde aanpassingen.

Als het zo niet verder kan

Als het moment van knopen doorhakken daar is, schuwen we dringende adviezen tot beslissingen niet. We hebben jouw belangen altijd bovenaan staan en dat vraagt van ONS dat we duidelijk en soms rigide zijn, om te zorgen voor de beste oplossing. Samen beoordelen we hoe snel je in staat bent om te saneren als de omzet daalt of te herstructureren om het tij te kenteren. Je mag van ONS verwachten dat we niet afwachtend zijn.

Privé veiligstellen

Zeker in zwaar weer voelt het prettig als het privévermogen veilig staat. ONS helpt om grenzen tussen zakelijk en privé af te bakenen. We houden toezicht op contracten en overeenkomsten, en trekken aan de bel als er documenten zijn die je niet voldoende bescherming bieden. Speelt er een vraag over dit onderwerp waarover je eens zou willen spreken?

Bel gerust met Bert Schuringa via  0481 – 37 11 11.

linkedIn
Email