Delen

Meer nieuws

Doe tijdig aangifte schenkbelasting
23 februari 2021
Aanvraagperiode TVL voor eerste kwartaal 2021 gestart
23 februari 2021
Opnieuw verlenging TVL-regeling
23 februari 2021
Laat WOZ-beschikking controleren
16 februari 2021


Meer nieuwsartikelen >
U bevindt zich hier: Trending > Nieuws > Laat WOZ-beschikking controleren

Laat WOZ-beschikking controleren

Deze maand ontvang je de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van je woning vermeld op de peildatum 1 januari 2020. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente je aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast.

De WOZ-waarde is echter ook voor steeds meer andere belastingen van belang, zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en de schenk-  en erfbelasting. Het verdient daarom aanbeveling deze beschikking te (laten) controleren. Ben je het niet eens met de vastgestelde waarde in de WOZ-beschikking? Dan moet je binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking daartegen bezwaar aantekenen bij je gemeente. Je kunt geen bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst!

Tip: Zorg dat je tijdig bezwaar maakt. Is de 6-wekentermijn verstreken en heb je geen bezwaar gemaakt? Dan zit je weer een jaar vast aan de vastgestelde WOZ-waarde voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor de andere belastingen.

Lees meer in onze uitgebreide blog: “Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *