Delen

Meer nieuws

Anticipeer op hoger tarief overdrachtsbelasting bij aankoop tweede woning
24 november 2020
Tijdig aanmelden must voor deelname aan KOR per 1 januari 2021
24 november 2020
Spreiden investeringen voor meer KIA
17 november 2020
Start aanvraag voorschot NOW 3.0 eerste tijdvak
17 november 2020


Meer nieuwsartikelen >
U bevindt zich hier: Trending > Nieuws > Einde uitstel publicatieplicht anbi-gegevens 2019 nadert

Einde uitstel publicatieplicht anbi-gegevens 2019 nadert

Algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) kregen vanwege de coronacrisis maximaal vier maanden langer de tijd om de jaarstukken over 2019 elektronisch te publiceren. Een anbi met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar heeft hiervoor dus uitstel gekregen tot uiterlijk 1 november 2020.

Daar zijn wel twee voorwaarden aan verbonden. Het bestuur van de anbi moest uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar het bestuursbesluit tot verlenging van de publicatieplicht op de website hebben gepubliceerd. Daarnaast moet uit het bestuursbesluit blijken waarom de financiële gegevens over 2019 niet binnen de gebruikelijke 6-maandstermijn konden worden gepubliceerd.

Een anbi die haar jaarcijfers niet tijdig publiceert, loopt het risico de anbi-status met terugwerkende kracht te verliezen. Hierdoor vervallen de fiscale faciliteiten voor de anbi én haar begunstigers. Zorg dus dat de jaarcijfers 2019 tijdig worden gepubliceerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *