Terwijl jij de zaak opbouwt
kijkt iemand naar je pensioen

Onafhankelijk pensioenadvies: een groot goed

Wanneer kun je met pensioen? Heb je voldoende pensioen opgebouwd? Ben je op zoek naar een collectief pensioen voor werknemers of een DGA pensioen? Of is het tijd voor een herijking? Niet zonder ONS. Want ONS fungeert als AFM geaccrediteerd beoordelaar en adviseur. Een onafhankelijk advies over collectieve en individuele pensioenvoorzieningen is wat je kunt verwachten.

Afsluiten of vernieuwen van collectieve pensioenvoorzieningen
Er zijn diverse regelingen (eindloon- middelloon- en beschikbare premieregeling) en verzekeringen beschikbaar. Een pensioenverzekering brengt vaak hoge kosten met zich mee, waarbij er verschillende aspecten afgewogen dienen te worden (waaronder fiscaal). Vaak ben je als ondernemer niet in de gelegenheid om je grondig in deze materie te verdiepen. Pensioenmaatschappijen daarentegen hebben hun eigen belangen. ONS geeft onafhankelijk pensioenadvies.

We adviseren bij het afsluiten of vernieuwen van een pensioenverzekeringscontract en het opzetten van een pensioen in eigen beheer, afhankelijk van je situatie en wensen. Achter de schermen beoordelen we de contracten, kostenstructuren, beleggingsvormen, risicoprofielen, premies en fiscale regelgeving. Een complexe overweging, die periodiek moet worden herijkt. Omdat wij ook kennis hebben van financiële planning en fiscaliteit, adviseert ONS als geen ander breed en volledig. Zitten we met je aan tafel? Dan ontvang je onverbloemd, doordacht advies en helpen we je bij het maken van een keuze voor ouderdoms-, nabestaanden- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen.

Beoordelen individuele pensioenvoorziening
Ook je eigen pensioenopbouw kan worden beoordeeld. Zeker indien er veranderingen in de werk- of thuissituatie optreden, is het raadzaam om de pensioenvoorziening nog eens te herzien. Ook in overige gevallen is het zinvol om het pensioen nog eens kritisch onder de loep te nemen om zo te voorkomen dat je teveel betaalt en om tijdig te zijn met het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen.

Administratiekantoor, advocaat, verzekeraar of tussenpersoon?
Ook administratiekantoren, advocaten, verzekeraars en overige tussenpersonen kunnen bij ONS terecht voor advies. De pensioenadviseurs van ONS zijn in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Als er iets verandert
Pensioenregels wijzigen vaak en wat ooit het beste contract was, is niet per definitie nog steeds de beste regeling. ONS herijkt het DGA-pensioen en de collectieve pensioenen. Daarnaast zijn we alert op de gevolgen bij overname of branchevervreemding. Dit zijn in veel gevallen sluipende veranderingen die de focus van het bedrijf door de jaren heen enigszins verlegd. Het is niet altijd inzichtelijk wanneer een grens gepasseerd wordt die invloed heeft op de pensioenen. ONS houdt vinger aan de pols en is de adviseur van dienst.

Bij ONS pensioenadviseurs staat jouw belang voorop. Daarom belonen we onze pensioenadviseurs ook alleen op basis van een vast salaris, zodat het advies dat je krijgt ook daadwerkelijk onafhankelijk is, en niet wordt beïnvloed door een beloning op basis van behaalde omzet.

Bespreek het met ONS

Sta je op het punt een pensioenregeling te treffen of de pensioenen te herijken? Niet zonder ONS.
Robbert Kolkman (026 – 325 54 41) is pensioenadviseur helpt je graag bij alle vragen die spelen.

linkedIn
Email