Online samenwerken
Wat verandert er?

Online samenwerken met ONS

Tegenwoordig gaan steeds meer organisaties digitaal werken, waaronder banken, de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Binnenkort kunnen met sommige organisaties gegevens alleen nog maar digitaal uitgewisseld worden. Voor een effectieve samenwerking met deze organisaties is een online samenwerkingsplatform cruciaal en noodzakelijk. ONS heeft gekozen voor de Online Samenwerken toepassing van Unit4. Deze toepassing sluit naadloos aan op onze andere applicaties en biedt een directe samenwerking tussen u, ONS en de uitvragende partij.

Wat betekent dit voor u?

Voor ONS vergt het Online Samenwerken de nodige aanpassingen en wij beseffen dat dit voor u ook het geval is. Om de overgang eenvoudig te houden, zullen wij in eerste instantie starten met de volgende documenten:

– Aangifte(n) inkomstenbelasting;
– Aangifte(n) vennootschapsbelasting;
– Definitieve jaarrekening(en) en publicatiestukken Kamer van Koophandel;

Nadat u ons de juiste gegevens (e-mail adres en mobiel telefoonnummer) heeft verstrekt voor Online Samenwerken, zullen wij uw omgeving gaan inrichten. U ontvangt een e-mail bericht met daarin een activatielink. Als u de activatieprocedure heeft doorlopen is uw Online Samenwerken omgeving actief. Via onze website kunt u hierop inloggen.

Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk de omgeving volledig in te richten. Onder de knop “Help” is door Unit4 een uitgebreide handleiding beschikbaar gesteld. Wij adviseren u deze door te lezen.

Zodra er een document of een aangifte in uw omgeving wordt geplaatst ontvangt u hiervan een e-mailbericht. Via een link in dit e-mailbericht kunt u direct naar uw online omgeving.

Nieuwe werkwijze:

Aangifte(n) inkomstenbelasting

Zodra de aangifte inkomstenbelasting gereed is zal deze in uw online omgeving geplaatst worden (in PDF en in een leesbaar XBRL bestand). U kunt de aangifte bekijken en deze blijft voor u beschikbaar in uw omgeving. Vervolgens dient u de aangifte te accorderen waarna de aangifte automatisch wordt doorgezonden naar de belastingdienst. Indien u niet akkoord bent kunt u dit aangeven en wordt de relatiebeheerder op de hoogte gebracht. De aangifte zal in dit geval niet verzonden worden naar de belastingdienst.

De papieren akkoordverklaring komt hiermee te vervallen, ook ontvangt u de aangifte niet meer op papier.

Aangifte(n) vennootschapsbelasting
De procedure voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting verloopt op dezelfde manier als de aangifte inkomstenbelasting.

Definitieve jaarrekening(en) en publicatiestukken Kamer van Koophandel

De conceptjaarrekening en de bevestiging bij de jaarrekening ontvangt u van ons op de gebruikelijke wijze (per e-mail). Na ontvangst van de getekende en gedateerde bevestiging bij de jaarrekening, zal de definitieve jaarrekening door ons in uw omgeving worden geplaatst (in PDF). Deze kunt u raadplegen en blijft voor u beschikbaar. Het papieren exemplaar (boekje) dat u voorheen van ons ontving komt hiermee te vervallen.

Als er sprake is van de verplichting tot deponering van de publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel ontvangt u tezamen met de definitieve jaarrekening de concept notulen van de vergadering van aandeelhouders.

Deze notulen ontvangen wij graag retour met daarop de datum van de vergadering van aandeelhouders (datum vaststelling jaarrekening).

Na ontvangst van de getekende en gedateerde notulen kunnen wij vervolgens de publicatiestukken opstellen en voorzien van de vaststellingsdatum om vervolgens deze in uw omgeving te plaatsen. Daarna dienen de publicatiestukken door u geaccordeerd te worden, waarna de doorzending naar de Kamer van Koophandel zal plaatsvinden. Wij zullen hierbij de wettelijke verplichtingen in acht nemen.

Tot slot

Laten we zorgen dat we samen tijdig klaar zijn voor de toekomst.