Als werkgever
wil je je zaken goed geregeld hebben

Ondersteuning bij werknemersbeleid

Als werkgever heb je tijdens het dienstverband van je werknemers te maken met een scala van extra werkzaamheden. Er wordt verwacht dat je deze zaken goed regelt. Wij kunnen je bij een groot aantal van deze zaken behulpzaam zijn of je zelfs zaken volledig uit handen nemen.

Enkele voorbeelden waarbij wij je van dienst kunnen zijn:

– Opstellen en uitzetten van de personeelsvacature, beoordelen binnengekomen CV’s, voeren van sollicitatiegesprekken;
– Opstellen van de individuele arbeidsovereenkomsten;
– Adviseren over een bij de functie passende beloning die op een fiscaal zo gunstig mogelijke wijze wordt vastgesteld;
– Begeleiden bij het afsluiten van personeelsverzekeringen inzake Ziektewetuitkeringen, (aanvullende) WGA verzekeringen en Arbodienstverlening;
– Ontwerpen van beoordelings-  en functioneringsformulieren alsmede het begeleiden bij het voeren van deze gesprekken;
– Adviseren op het gebied van (wijzigingen in) wet- en regelgeving, kostenvergoedingen, Werkkostenregeling, Wet Ketenaansprakelijkheid, e.d.;
– Adviseren omtrent verplichtingen die gelden bij ziekte van werknemers;
– Begeleiding bij aanvraag WGA/WIA uitkering;
– Begeleiding bij ontslagaanvraag via het UWV in verband met economische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid;
– Opstellen vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden.

Daarnaast kunnen wij vanzelfsprekend ook de salarisverwerking verzorgen.

Werkkostenregeling (WKR)

Vanaf 2015 ben je als werkgever verplicht tot het toepassen van de werkkostenregeling (WKR) en het doorvoeren van eventuele aanpassingen in de administratie en arbeidscontracten. Eenvoudig zelf de WKR toepassen? Vraag naar onze WKR module. Wil je meer weten of direct aan de slag met deze module? Bel dan met Geesje Janssen via 0481 – 37 11 11.

Vraag maar raak

Ook als je werkgeversvraag niet in de bovengenoemde opsomming staat, bel ONS gerust. Je hoort direct of we je verder kunnen helpen of wie dat anders zou kunnen doen. Bel Geesje Janssen via 0481 – 37 11 11.

Email