Als je je bedrijf (ver)koopt
ben je graag goed geìnformeerd

Een bedrijf (ver)kopen?

Een overname of fusie is een van de meest ingrijpende beslissingen voor ondernemers en ondernemingen. Bij het totstandkomen moeten er tal van vragen beantwoord worden. Wat is een realistische overnameprijs? Hoe wordt de overname optimaal gefinancierd? Op dit soort vragen geeft ONS je een helder antwoord. Wij begeleiden de volledige transactie van begin tot einde.

Waardeberekening
Met de koop of verkoop van een onderneming zijn grote financiële belangen gemoeid. Om de waarde van een onderneming te bepalen, maakt ONS zowel gebruik van marktgegevens als van geavanceerde rekenmodellen. Het opstellen van een waardeberekening is een vaardigheid die ONS goed beheerst. Daarmee begeleiden we je vervolgens verder in het onderhandelingsproces met de (ver)koper.

Boekenonderzoek of due diligence onderzoek
Na een strategische oriëntatie en een aantal voorbereidende gesprekken met een verkopende partij wordt het overnameplan ineens concreet. Als goed ondernemer vraag je je af wat je nu eigenlijk precies koopt als je de koop doorzet en of de uitgangspunten voor de geformuleerde vraagprijs wel kloppen. Een boekenonderzoek bij de te verkopen onderneming, ook wel due diligence onderzoek genaamd, geeft antwoord op deze vragen. Samen bepalen we de te onderzoeken onderwerpen, voeren ter plaatse onze onderzoekswerkzaamheden uit en verzorgen een adequate rapportage. Alles voor maximale zekerheid bij het nemen van beslissingen.

Bedrijf verkopen?
Ook wanneer je zelf de verkopende partij bent, kan het uit laten voeren van een boekenonderzoek raadzaam zijn. Weet je met welke opmerkingen de potentiële koper zal komen? Wil je anticiperen op mogelijk door hem te ontdekken prijsdrukkende factoren? Kunnen teveel negatieve bevindingen van de koper wellicht de hele transactie laten mislukken? In dergelijke gevallen is het verstandig om ONS te benaderen voor het uitvoeren van een vendor due diligence onderzoek.

Balansgaranties
Is eenmaal overeenstemming bereikt over de prijs, dan zullen ook de overige voorwaarden uitonderhandeld moeten worden om te komen tot een koopovereenkomst. Elke transactie kent zijn eigen voorwaarden. Belangrijk zijn de garanties die de verkoper aan de koper moet geven over de over te nemen onderneming, de zogenaamde balansgaranties. ONS kan je tijdens dit traject adviseren.

Fiscale optimalisatie
Tegelijkertijd kan je bij ONS terecht voor fiscaal advies bij de aan- en verkoop van ondernemingen. Het maakt een verschil of je een onderneming (ver)koopt door middel van een activatransactie, of dat de aandelen in een besloten vennootschap van eigenaar wisselen. Uiteraard dient in kaart gebracht te worden wat er met de latente of met de acute belastingclaim moet gebeuren. Moet er een aparte koopholding worden opgericht? Zijn er renteaftrek beperkingen? Is het beter de activiteiten te herstructureren? Voor of na de overdracht? Vragen waarop je samen met ONS antwoord kunt geven.

Meer weten?

Neem contact op met Gert van der Vliet via 026 – 325 54 41. Al jarenlang begeleid Gert ondernemers, zowel bij profit als non-profitorganisaties (MKB, maar ook beursgenoteerd). Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames, maar ook motivator bij clean-tech start-ups, zoals het Greenhouse op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem en het Wageningen University & Research centre (WUR). ‘Als je het eenvoudig houdt in je hoofd, is eigenlijk alles mogelijk’.

linkedIn
Email
3 tips voor een
succesvolle bedrijfsoverdracht

Ben je benieuwd in welke valkuilen je niet moet trappen en welke aanpak slaagt? Gert van der Vliet schreef er in een blog zijn visie en 3 tips over.

3 tips voor een
succesvolle bedrijfsoverdracht