Als je een zaak bouwt
wil je op de feiten kunnen vertrouwen

Forensische accountancy: als ‘t grondig moet

Forensische accountancy betreft specialistisch accountantsonderzoek bij geschillen, schadekwesties en integriteitkwesties (waaronder fraude). Het in kaart brengen van de feiten die geleid hebben tot de zaak, het bepalen van de financiële omvang en het vastleggen van de financiële kant voor een juridische procedure, staan daarin centraal. Bij ONS kun je terecht voor forensisch onderzoek en de bijzondere werkzaamheden die hieraan gerelateerd zijn.

Forensische accountancy

Forensische accountancy is privaat onderzoek, maar met een gerechtelijk karakter, vanwege de raakvlakken met het arbeidsrecht, vermogensschaderecht en soms ook strafrecht. Het rapport van onze forensisch accountant stelt je in staat tot het trekken van conclusies en het bepalen van eventuele vervolgacties, zoals arbeidsrechtelijke maatregelen, een schadevergoeding of het doen van aangifte. Integriteit en bevorderen van integer handelen staan maatschappelijk volop in de belangstelling en preventie is steeds meer van essentieel belang. ONS brengt integriteitrisico’s in kaart en adviseert over maatregelen.

Feiten en toedrachtonderzoek

De analytische bekwaamheden van accountants zijn erg geschikt als er onafhankelijk en onpartijdig onderzoek verricht moet worden naar bepaalde feiten, of wanneer de toedracht van (nagelaten) handelingen onderzocht moet worden. Zo’n onderzoek kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn bij kwesties over het naleven van regelgeving. Het uitvoeren van zulke onderzoeken is specialistisch werk waarvoor niet alle accountants zijn toegerust.

Inkomens- en vermogensschade

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook het vergoeden van schade is geen nieuw fenomeen. Belangrijk is de bepaling van het schadebedrag. Bij materiële schades is een taxatierapport van een expert voldoende, maar hoe zit dat bij bedrijfsschade of schade wegens onrechtmatige concurrentie? ONS is zeer ervaren in het bepalen van inkomens- en vermogensschade in dit soort situaties. Mocht je hiermee geconfronteerd worden, aarzel dan niet om ONS te vragen.

Litigation support

Als je een juridisch geschil hebt met de overheid of met een derde, dan wend je je voor juridische bijstand al snel tot een advocaat. De advocaat zal je belangen behartigen, maar zich daarbij wel baseren op de beschikbare informatie. Het is daarom van cruciaal belang dat de beschikbare informatie juist en volledig is. Waar een advocaat vooral de juridische kant van de zaak behartigt, brengen wij de financiële kant in kaart. Wij zijn gewend met advocaten en juristen samen te werken en spreken hun taal. Neem contact op met ONS, of laat dit door de advocaat doen, wanneer ondersteuning vanuit ONS nodig is.

Speelt er iets?

Speelt er een kwestie binnen je onderneming? Om eens te sparren met één van onze adviseurs, bel je Johan Peters via 0481 – 37 11 11. Dat brengt de oplossing een stap dichterbij. Johan is gespecialiseerd in forensische accountancy en wordt regelmatig als gerechtelijk deskundige aangesteld.

linkedIn
Email