Als je onderneemt
wil je vroegtijdig op je toekomst anticiperen

Financiële planning: een fiscaal gunstige toekomst

Misschien spelen er vragen over de oudedagsvoorziening of over de toekomst en de opvolging van het bedrijf. Het is raadzaam hierop vroegtijdig te anticiperen, zo kun je verantwoord en op de fiscaal meest gunstige manier aan je toekomst werken.

Financiële planning

Ondernemers leven in het hier en nu, maar moeten ook denken aan de toekomst. Er komt een moment dat je een rustiger levensfase in gaat en de onderneming geen bron van inkomen meer is. Wil je eerder stoppen met werken? Het is dan belangrijk om een goede financiële planning op te stellen, zodanig dat je op een verantwoorde wijze naar dit moment kunt toewerken. Je toekomst plannen we slim en zorgvuldig, rekening houdend met diverse mogelijke scenario’s en de keuzemogelijkheden binnen de fiscale wetgeving.

Schenken en erven

Wanneer je een succesvolle onderneming bezit of de eigenaar bent van een aanzienlijk vermogen, is het raadzaam om tijdig na te gaan hoe dit vermogen tegen zo gunstig mogelijke condities binnen de familie kan worden gehouden. De hierop gerichte adviezen, ook wel estate planning genaamd, hebben ten doel het vermogen op fiscaal zo gunstig mogelijke wijze aan de erfgenamen over te dragen. Hierbij spelen bijvoorbeeld schenkingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaal recht een rol. Als je zover nog niet bent, ben je misschien benieuwd naar hoe ONS helpt bij het behalen van vermogensgroei.

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging betreft de overdracht van een onderneming aan een begunstigde binnen de eigen (meestal familie-) kring. Een complexe materie, omdat zich spanningsvelden voor kunnen doen tussen diverse belangen. Als overdragende ondernemer wil je een toereikend pensioenkapitaal veilig stellen. Je opvolger daarentegen moet een financieel zo aantrekkelijk mogelijke start kunnen maken. De Belastingdienst kijkt ook nog eens mee. Ook het emotionele aspect dient niet onderschat te worden. Allemaal factoren die een goede onderlinge afstemming en heldere adviezen vergen, en ONS is hiervoor een ervaren partner. Wil je weten in welke valkuilen je niet moet trappen bij bedrijfsopvolging?

Pensioenadvies

Wie later wil genieten van een goed pensioen, moet nu al beginnen daarvoor geld opzij te zetten. Maar wat een goed pensioen is, is voor iedere ondernemer verschillend. Ook voor de wijze hoe het pensioen bijeen gebracht gaat worden, zijn keuzes mogelijk. Pensioen in eigen beheer, pensioen extern verzekeren of misschien wel combinaties van beiden. Wij nemen de verschillende mogelijkheden graag met je door en verstrekken hierbij onafhankelijk pensioenadvies.

Meer weten?

Adviseur Miranda Lenting is op de hoogte van de relevante fiscale wet- en regelgeving en is gespecialiseerd in financiële planning en schenken en erven. Bel 026 – 325 54 41, zodat je vroegtijdig op je toekomst kunt anticiperen.

Email