Meer blogs


Naar archief >

Delen

U bevindt zich hier: Trending > Blog > DGA: maak gebruik van verhoogde vrije ruimte WKR

DGA: maak gebruik van verhoogde vrije ruimte WKR

Heeft je BV nog voldoende vrije ruimte over? Dan kun je je werknemers of jezelf als DGA een belastingvrije bonus geven. In 2020 is de werkkostenregeling (WKR) zelfs tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom. Je kunt dus relatief meer belastingvrij vergoeden of verstrekken. Zowel aan je werknemers, maar ook aan jezelf als DGA.

Werkkostenregeling
De vrije ruimte in de WKR is voor 2020 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt nog steeds 1,2%. De vrije ruimte is dit jaar dus met maximaal € 5.200 verhoogd.

Extra tegemoetkoming voor werknemers
Dit biedt de mogelijkheid om je werknemers extra tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door het verstrekken van een groter kerstpakket of een cadeaubon. De extra ruimte kun je ook benutten voor thuiswerkfaciliteiten. Zo is een vergoeding van de kosten bij thuis werken (denk aan extra gas, water en elektriciteit, koffie, thee en dergelijke) niet gericht vrijgesteld of op nihil gewaardeerd. De vergoeding hiervan kun je wel aanwijzen als eindheffingsbestanddeel en ten laste brengen van je vrije ruimte.

Voor DGA ook interessant
Als DGA ben je voor de Belastingdienst ook een werknemer van de BV. Dus je mag jezelf ook zaken onbelast vergoeden en verstrekken. Heb je nog niet alle vrije ruimte besteed dit jaar? Dan kun je mogelijk jezelf nog een onbelaste bonus verstrekken. Een werknemer mag ook meer ontvangen dan 1,2% van zijn loonsom, maar dan houdt de BV in zijn totaliteit dus minder ruimte over voor overige werknemers.

Voorwaarde: gebruikelijke vergoeding
Voorwaarde is dat alle vergoedingen en vertrekkingen gebruikelijk moeten zijn. Ze mogen niet meer dan 30% afwijken van wat in soortgelijke situaties gebruikelijk is. Door de belastingdienst wordt aangenomen dat als de vergoeding/verstrekking aan de werknemer niet meer dan 2.400 euro op jaarbasis bedraagt, deze vergoeding/verstrekking zonder nadere beoordeling als gebruikelijk kan worden aangemerkt.

De DGA mag – bij voldoende vrije ruimte – dus al bij een loon van 80.000 euro het maximale bedrag van 2.400 euro ontvangen zonder belastingheffing.

Tip! Als DGA is het dus zeker zinvol om te onderzoeken of er voldoende vrije ruimte is om jezelf een vergoeding van 2.400 euro toe te kennen.

Overschrijding vrije ruimte toch vaak voordelig
Is het totaal van de vergoedingen meer dan de vrije ruimte? Dan moet je als werkgever een eindheffing van 80% betalen over het meerdere. Echter, deze 80% eindheffing is vaak financieel voordeliger dan via regulier loon. Het kan dus interessant zijn om de vrije ruimte te overschrijden.

Pas op: NOW-subsidie
Komt je BV in aanmerking voor een NOW-subsidie? Onderzoek dan eerst of het toegestaan is een bonus/vergoeding zoals hiervoor beschreven, toe te kennen, zonder dat dat gevolgen heeft voor die subsidie. Zo is het in veel gevallen verboden om aan aandeelhouders en directie bonussen toe te kennen of een winstdeling te doen, wil de BV voor een NOW-subsidie in aanmerking komen. Het is goed denkbaar dat een bonus/vergoeding uit de vrije ruimte WKR aan directieleden als zodanig wordt aangemerkt. Een dergelijke bonus/vergoeding voor de overige werknemers is overigens wel toegestaan.

Meer weten?
Benieuwd naar jouw vrije ruimte? Of wil je meer weten over de werkkostenregeling en hoe je dit toepast? Heb je vragen over gevolgen voor een NOW-subsidie? Neem dan contact op met ONS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *