U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Attendeer werknemers tijdig op vervallen wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen als deze niet binnen de eerste 6 maanden van het daarop volgende jaar zijn opgenomen. Zo vervallen de wettelijke vakantiedagen over het jaar 2021, als je werknemers die dagen niet opnemen vóór 1 juli 2022. Eind 2018 heeft de Europese rechter echter beslist dat […]

Vraag tijdig Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen aan

Ben je organisator van evenementen en kwam je in 2021 niet in aanmerking voor de garantieregeling evenementen (TRSEC)? In dat geval kun je tot en met 31 mei 2022 de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) aanvragen. De ATE vergoedt de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december […]

Stuur snel aanvullende informatie TVL Q4 2021 en Q1 2022 in

De RVO kan nog uiterlijk tot en met 30 juni 2022 coronasteun verlenen aan ondernemers. Daarna is dit op grond van Europese regels niet meer toegestaan. Het grootste deel van de aanvragen voor TVL Q4 2021 en TVL Q1 2022 is al uitbetaald. Maar er zijn ook ondernemers van wie […]

Voorlopig alleen compensatie box-3-heffing voor beperkte groep

Heb je tijdig bezwaar gemaakt tegen de box-3-heffing in de IB-aanslagen 2017-2020? In dat geval wordt je uiterlijk voor 4 augustus 2022 automatisch gecompenseerd. Stonden je aanslagen over deze jaren op 24 december 2021 (de datum waarop de Hoge Raad besliste dat de forfaitaire vermogensmix van de box-3-heffing niet door […]

Loket subsidie schone vrachtwagens open

Vanaf 9 mei 2022 kun je subsidie aanvragen voor de aankoop of financial lease van nieuwe uitstootvrije vrachtwagens. De hoogte van de subsidie hangt af van de soort vrachtwagen en van de grootte van je bedrijf. Grote bedrijven kunnen in totaal (subsidie en belastingvoordeel) tot 40% van de meerkosten ten […]

Voorkom belastingrente: vraag tijdig voorlopige Vpb-aanslagen aan

Moet jouw bv over 2021 vennootschapsbelasting (Vpb) betalen? Dien dan vóór 1 mei 2022 een verzoek in om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag, als die te laag is. Zo voorkom je dat je bv achteraf belastingrente (4%) moet betalen. Is het verzoek […]

Einde aanvraagperiode instandhoudingssubsidie rijksmonumenten in zicht

Sinds 1 januari 2019 is de fiscale monumentenaftrek vervangen door een subsidieregeling. Deze subsidie is bedoeld voor particulieren, die eigenaar zijn van een rijksmonument met een woonfunctie. De subsidie bedraagt 38% van de kosten voor de instandhouding van het rijksmonument. Ook kosten van werkzaamheden die zijn gericht op het voorkomen […]

Controleer Wtl-beschikkingen voor 1 mei a.s.

Heb je de voorlopige berekeningen van het UWV ontvangen? Je doet er verstandig aan om deze vóór 1 mei 2022 te (laten) controleren en zo nodig te corrigeren. In deze berekening van het UWV staat namelijk voor welke werknemers – en tot welk bedrag – je recht hebt op loonkostenvergoedingen […]

Sluiting aanvraagloket NOW 6.0 nadert

Je kunt de NOW 6.0-subsidie voor het eerste kwartaal van 2022 nog aanvragen tot en met 13 april 2022. Dit is de achtste en laatste aanvraagperiode. Het UWV heeft hiervoor weer een formulier beschikbaar gesteld. De voorwaarden komen grotendeels overeen met die van de NOW 5.0-subsidie. Een belangrijk verschil is […]