Meer blogs


Naar archief >

Delen

U bevindt zich hier: Trending > Blog > Belastingplan 2018: een belaste schenking van je partner?

Belastingplan 2018: een belaste schenking van je partner?

Het belastingplan 2018 bevatte weinig ingrijpende fiscale maatregelen. Deze zijn doorgeschoven naar het volgende kabinet. Dat geldt echter niet voor het wetsvoorstel over heffing van schenkbelasting bij het aangaan of beëindigen van huwelijkse voorwaarden. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, dan geldt deze nieuwe regeling voor vermogensoverheveling vanaf 1 januari 2018.

Huwelijksgoederenrecht vanaf 1 januari 2018
Vanaf 1 januari a.s. ontstaat er bij het aangaan van een huwelijk (of een geregistreerd partnerschap) geen algemene gemeenschap van goederen meer. Er geldt dan een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat bezittingen en schulden die op eigen naam stonden vóór het huwelijk, maar ook erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden verkregen, niet voor de helft gaan behoren tot het vermogen van de andere partner. Het bleek noodzakelijk om de fiscale wetgeving hierop aan te passen.

Wijziging schenkbelasting
Het uitgangspunt is dat echtgenoten (fiscaal partners) hun vermogens zonder gevolgen voor de schenkbelasting kunnen samenvoegen in de huwelijksgemeenschap om te komen tot een meer gelijke verdeling, mits dit niet leidt tot een hogere gerechtigdheid dan 50%. Wordt het aandeel van de minst vermogende echtgenoot door de vermogensverschuiving hoger dan 50% van het totale vermogen van beide echtgenoten, dan ontstaat een belaste schenking.

Een voorbeeld: Stel echtgenoten Anne en Bas maken bij het aangaan van hun huwelijk huwelijkse voorwaarden, inhoudende dat Anne bij ontbinding (bijvoorbeeld: echtscheiding) recht heeft op 25% van het gezamenlijke vermogen en Bas 75%. Het vermogen van Anne bedraagt bij huwelijkssluiting 500 en dat van Bas 100. Hier is sprake van een belaste schenking aan Bas bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden: het vermogen waarop Bas recht zou krijgen bij echtscheiding neemt toe van 100 tot 450 (75% van 600). De grens van 50% van het totale vermogen (300) wordt hierdoor overschreden. Schenkbelasting wordt dan geheven over 150 (450 – 300).

Aandachtspunten
Tot slot nog de volgende aandachtspunten:

  • de regeling geldt –onder omstandigheden- ook voor samenwoners
  • indien de vermogensverschuiving plaatsvindt met het doel belastingen te ontgaan, dan geldt iedere vermogensverschuiving als een belaste schenking
  • in het verlengde hiervan zijn ook regels opgenomen voor de erfbelasting

Tip: Ben je getrouwd of ga je trouwen en ben je voornemens om vermogen aan je echtgenoot/partner over te dragen? Wanneer je dit vóór 1 januari a.s. doet, dan kan dit wellicht nog zonder belastingheffing.

Meer weten?
Vraag ons gerust om nader advies. Je kunt hiervoor contact opnemen met Miranda Lenting via tel. 026 – 325 54 41.

Over de auteur:  Miranda Lenting is fiscaal adviseur bij ONS Belastingadviseurs en helpt ondernemers bij het toepassen van de fiscale wetgeving. Daarnaast is zij gespecialiseerd in mediation.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *