Delen

Meer nieuws

Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag je box-3-grondslag
20 Oktober 2020
Einde uitstel publicatieplicht anbi-gegevens 2019 nadert
20 Oktober 2020
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 3.0)
20 Oktober 2020
Sneller schulden saneren bij rendabel bedrijf
19 Oktober 2020


Meer nieuwsartikelen >
U bevindt zich hier: Trending > Nieuws > Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart

Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart

Heb je gebruikgemaakt van de NOW 1.0-regeling? Je hebt die steun dan als voorschot ontvangen. Hoe hoog de steun precies moet zijn, wordt nog vastgesteld op basis van je feitelijke omzetverlies en loonsom over maart, april en mei 2020. Daarvoor moet je een aanvraag voor een definitieve berekening van de NOW 1.0 indienen bij het UWV. Dat kan sinds 7 oktober.

De definitieve vaststelling van NOW 1.0-subsidie kan leiden tot een nabetaling, maar ook tot een terugvordering als blijkt dat je te veel voorschot hebt gehad. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als je omzetverlies kleiner is dan je had verwacht bij de voorschotaanvraag of als je loonsom is gedaald. Het UWV stelt de NOW-subsidie vast 52 weken na indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling.

Let op: het is van groot belang dat je een aanvraag voor vaststelling van de NOW 1.0-subsidie doet. Als je dit niet (tijdig) doet, dan wordt de subsidieverlening ingetrokken. Dit heeft tot gevolg dat het subsidievoorschot onverschuldigd is betaald en volledig wordt teruggevorderd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *