Delen

Meer nieuws

Controleer definitieve LIV/LKV-beschikkingen 2020
27 juli 2021
Loket opent voor aanvragen NOW
27 juli 2021
ODV-kapitaal extern onderbrengen: let op AOW-leeftijd
20 juli 2021
Start aanvraagtermijn vaststelling TVL Q1
20 juli 2021


Meer nieuwsartikelen >
U bevindt zich hier: Trending > Nieuws > Aanvraagloket subsidie praktijkleren geopend

Aanvraagloket subsidie praktijkleren geopend

Heb je in jouw bedrijf in het studiejaar 2020/2021 praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden? Je kunt dan sinds 2 juni tot en met 16 september 2021 een subsidie van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats aanvragen als tegemoetkoming in de begeleidingskosten.

Deze Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en richt zich vooral op kwetsbare groepen, studenten in sectoren met een dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel en op wetenschappelijk personeel. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, verschillen per categorie.

Tip: De hoogte van de subsidie praktijkleren hangt af van het aantal weken dat een BBL-student is begeleid. Je kunt door de coronamaatregelen te maken hebben gehad met gedwongen sluiting, waardoor je BBL-studenten niet hebt kunnen begeleiden. Deze gemiste begeleidingsweken worden niet in mindering gebracht op de subsidie als je sinds 16 december 2020 met gedwongen sluiting te maken hebt gehad. Dit geldt ook als je sindsdien je bedrijf moest sluiten omdat voortzetting, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, niet verantwoord was.

De Subsidieregeling praktijkleren is bovendien uitgebreid met een extra subsidie voor BBL-leerplekken in de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Let op: Je kunt de subsidie van 2 juni tot en met 30 juni 2021 nog aanvragen met eHerkenning niveau 1 of 2. Vanaf 1 juli 2021 heb je daarvoor minimaal niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig om in te loggen. Voor vragen over het eHerkenningsniveau of de juiste machtiging kun je terecht bij de leverancier van je eHerkenningsmiddel of bij de machtigingenbeheerder van je bedrijf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *