U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

TEK-regeling gewijzigd

Er zijn enkele wijzigingen bekendgemaakt in de regeling voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Het voorschotpercentage van de maximale vergoeding is verlaagd van 60% naar 50%. Door de instabiele energieprijzen, is het niet vanzelfsprekend dat die hoog blijven. Door het voorschot te verlagen wordt voorkomen dat je een hoger voorschot krijgt […]

Dien tijdig schenkingsaangifte in

Heb je in 2022 van jouw ouders een eenmalig vrijgestelde schenking ontvangen? Je moet dan – anders dan de woorden wellicht doen vermoeden – hiervoor wel een schenkingsaangifte indienen. Deze eenmalige vrijstelling kun je namelijk alleen benutten als je in de schenkingsaangifte hebt verzocht om toepassing van de vrijstelling. De […]

ONS nieuws februari 2023

Welke actuele maatregelen en aandachtspunten zijn er? In ONS nieuws februari 2023 hebben wij een aantal thema’s op een rij gezet, inclusief praktische tips. Voor ondernemers, DGA’s, werkgevers en alle belastingbetalers. Heb je vragen? Neem dan contact op met ONS. Door ONS uitgelicht: 1. Tips voor de ondernemer Minder aftrek gemengde kosten. Wettelijke rente […]

Laat WOZ-beschikking controleren

Binnenkort valt de WOZ-beschikking 2023 op de (digitale) deurmat. De WOZ-waarde 2023 betreft de waarde van de woning (of het gebouw) op de waardepeildatum 1 januari 2022. Het verdient aanbeveling deze beschikking te (laten) controleren vanwege het grote belang. De WOZ-waarde is immers niet alleen relevant voor de gemeentelijke heffingen, […]

Geen burgerservicenummer van werknemer: wat nu?

Heb je geen burgerservicenummer (BSN) van de werknemer? Dan moet je een personeelsnummer vermelden in de aangifte loonheffingen. Het is belangrijk dat dit een uniek personeelsnummer is, zodat de juiste loongegevens in de polisadministratie van het UWV worden verwerkt. De Belastingdienst adviseert het personeelsnummer te laten oplopen. Hoe langer het […]

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2023?

Traditiegetrouw ontvang je deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van jouw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2022. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente jouw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. Maar de WOZ-waarde is ook voor steeds meer andere belastingen […]

Tijd dringt voor vaststellingsverzoeken NOW 3 en 4

Uit cijfers van het UWV blijkt dat de helft van de werkgevers nog geen vaststellingsverzoek heeft ingediend voor de drie aanvraagperiodes van NOW 3 en voor NOW 4. Als je dat ook nog niet hebt gedaan, weet dan dat je daarvoor nog tot met 22 februari 2023 de tijd hebt. […]

Wettelijk rente verhoogd

Wettelijke rente is een vergoeding die je in rekening kunt brengen aan een schuldenaar, als deze niet of te laat heeft betaald. Het kan dan gaan om het betalen van een lening, het voldoen van een factuur, maar ook om het vergoeden van schade. De wettelijk rente is op zichzelf […]

Subsidieloket isolatiemaatregelen eigen woning geopend

Ben je van plan om isolatiemaatregelen te treffen in je eigen woning? Of zijn er sinds 2 april 2022 isolatiemaatregelen uitgevoerd in jouw eigen woning? Weet dan dat je hiervoor subsidie kunt krijgen op grond van de ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE). Het aanvraagloket bij de RVO is sinds […]