U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

BAR-loket langer open voor hulp aan bedrijven geraakt door Brexit

Het loket voor de Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling blijft langer open voor het aanvragen van een tegemoetkoming voor de kosten die je zult moeten maken door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Denk hierbij aan kosten voor aanpassingen aan je ICT-infrastructuur, opleidingen en advies over product- […]

Tijd dringt voor aanvraag SEGG-subsidie evenementenbranche

Ben je organisator van evenementen en werd jouw evenement verboden in de periode 1 januari tot en met 8 maart 2022 vanwege de coronamaatregelen? Waarschijnlijk kun je dan gebruikmaken van de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22), die maximaal 90% vergoedt van de gemaakte kosten. Enige haast is wel geboden, want het […]

Denk aan tijdige betaling lijfrentepremie voor aftrek in 2022

Heb je een pensioentekort? Dan kun je hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die je in 2022 hebt betaald, kun je aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting 2022 die je volgend jaar indient bij de […]

Gewijzigde openingstijden i.v.m. feestdagen

In verband met de feestdagen hebben wij aangepaste openingstijden op onze kantoren. Op vrijdag 23 december 2022 zijn beide kantoren (zowel Huissen als Elst) vanaf 16.00 uur gesloten i.v.m. een kerstbijeenkomst. Op maandag 26 december (Tweede Kerstdag) zijn beide kantoren de hele dag gesloten. Daarnaast is ons kantoor in Elst gesloten […]

Voorkom dat oude verliezen niet meer verrekenbaar zijn

Heb je in het verleden verliezen geleden? Dan kun je die in de inkomstenbelasting verrekenen met winsten van de voorafgaande drie jaar of met de winsten van de negen volgende jaren. Dit betekent dat verliezen uit 2013 na 31 december 2022 niet meer verrekenbaar zijn. Door tijdig actie te ondernemen, […]

Beding lijfrente-uitkeringen tijdig

Vóór 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin je lijfrentepolis tot uitkering is gekomen, moet je beslissen wat je met het vrijkomende kapitaal gaat doen. Ingeval van overlijden is deze termijn 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van overlijden. Deze termijnen zijn […]

Laat beschikkingen Whk-premie 2023 controleren

Waarschijnlijk heb je inmiddels de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2023 ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze beschikking goed te (laten) controleren, want het komt regelmatig voor dat de beschikking niet goed wordt vastgesteld. Veel voorkomende fouten zijn onjuiste loonsommen waarop de premie is gebaseerd, maar ook […]