U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

ONS nieuws oktober 2022

Welke actuele maatregelen en aandachtspunten zijn er? In ONS nieuws oktober 2022 hebben wij een aantal thema’s op een rij gezet, inclusief praktische tips. Voor ondernemers, DGA’s, werkgevers en alle belastingbetalers. Heb je vragen? Neem dan contact op met ONS. Door ONS uitgelicht: 1. Tips voor de ondernemer Betalingsregeling coronabelastingschuld verder versoepeld. Aflossen via […]

Deadline opgave werkelijke omzet TVL Q4 2021 nadert

Heb je TVL ontvangen over het laatste kwartaal van 2021 (Q4)? Dan heb je van het RVO een vaststellingsverzoek ontvangen om je werkelijke omzet door te geven. Op grond van die gegevens kan jouw definitieve tegemoetkoming worden berekend. Je hebt tot en met 1 november 2022 om jouw omzet door […]

Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag box-3-grondslag

Bepaalde belastingschulden verminderen niet de rendementsgrondslag van box 3. Dit kun je omzeilen door een voorlopige aanslag aan te vragen en deze voor het einde van het jaar te betalen. Op de peildatum van box 3 (1 januari) heeft het bedrag van de aanslag zo toch de box-3-grondslag verminderd. Maar […]

Lopende verplichtingen periodieke giften blijven voorlopig aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2023 wordt de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) of aan een vereniging die aan de voorwaarden voldoet, begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar. Deze begrenzing heeft gevolgen voor lopende periodieke giften. Periodieke giften die je al op 4 oktober 2022, 16:00 uur […]

Start aanvraag definitieve vaststelling NOW 6.0

Sinds 3 oktober 2022 is het loket bij het UWV open voor de aanvraag van de definitieve vaststelling van NOW 6.0 (achtste en laatste aanvraagperiode). Deze aanvraagperiode betreft het NOW-voorschot dat je over het eerste kwartaal van 2022 hebt ontvangen. Je kunt voor het aanvragen van de definitieve vaststelling weer […]

Betaalpauze betalingsregeling verlengd

Sinds 1 oktober jl. ben je wellicht begonnen met het aflossen van de tijdens de coronacrisis uitgestelde belastingschulden. Maar net als veel andere ondernemers, kamp je mogelijk met betalingsproblemen. Je kunt de Belastingdienst dan vragen om eenmalig een betaalpauze in te lassen. Die betaalpauze was tot voor kort maximaal 3 […]

Vanaf 1 oktober start aanvraag vergoeding kosten bso tijdens coronasluiting

Heb je tijdens de sluitingsperiode van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 vanwege de coronacrisis de rekening van de buitenschoolse opvang (bso) volledig doorbetaald, zonder dat je hiervoor kinderopvangtoeslag of een bijdrage van de gemeente hebt ontvangen? Vanaf 1 oktober a.s. kun je dan een tegemoetkoming voor deze […]

Einde extra tijd aanvraag definitieve berekening NOW 2.0 nadert

Heb je in de periode juni tot en met september 2020 NOW-subsidie ontvangen? Dan moest je uiterlijk 31 maart 2022 de definitieve berekening aanvragen bij het UWV. Hiervoor kon je met een speciaal formulier tot eind mei 2022 extra tijd aanvragen, omdat je nog geen accountants- of derdenverklaring had. Heb […]