U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Binnenkort start aflossen coronabelastingschulden

Vanaf 1 oktober a.s. start je wellicht met het betalen van de tijdens de coronacrisis uitgestelde belastingschulden. Je hebt in beginsel 5 jaar de tijd om jouw belastingschulden af te lossen. Maar is je bedrijf in de kern gezond, dan kan deze termijn met 2 jaar worden verlengd. Daarvoor dien […]

Vergoedingsregeling voor kosten e-Herkenning verlengd

De indiening van steeds meer aangiftes loopt via het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Daarvoor heb je e-Herkenning (eH3) nodig. Als je niet met DigiD jouw aangifte kunt indienen, dan ben je genoodzaakt om e-Herkenning aan te vragen om aan je aangifteplicht te kunnen voldoen. Maar daar zijn kosten aan verbonden, […]

ONS Prinsjesdagspecial 2022

In de nieuwsbrief Prinsjesdag 2022 staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2023 en aanvullende wetsvoorstellen voor je op een rij. Waar moet je rekening mee houden als ondernemer? Klik hier om de nieuwsbrief Prinsjesdag 2022 te openen. De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2023 in werking treden, tenzij anders vermeld. […]

Denk aan zakelijke vergoeding bij borg staan voor bv

Sta je borg voor een lening van jouw bv? Zorg er dan voor dat je een zakelijke borgstellingsvergoeding opneemt in de borgstellingsovereenkomst. Je kunt je borgstellen voor een schuld (bijvoorbeeld een kredietfaciliteit) van jouw bv bij een bank.  Je krijgt een regresvordering op jouw bv als de bank de borgstelling […]

Meld arbeidsongeschiktheid bij pensioenfonds

De meeste pensioenregelingen kennen een bepaling waaruit voortvloeit dat de pensioenregeling premievrij wordt voortgezet bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De pensioenuitvoerder neemt dan als het ware de premiebetaling over. Maar aan deze premievrije voortzetting zijn wel voorwaarden verbonden. Een van die voorwaarden is vaak dat de deelnemer bij het pensioenfonds […]

Tijdig online aangifte verhuurderheffing 2022 doen

Was je op 1 januari 2022 in het bezit van meer dan 50 huurwoningen met een maximale kale huurprijs van € 763,47 per maand? In dat geval ben je verhuurderheffing verschuldigd. Deze heffing wordt berekend over de WOZ-waarde van jouw huurwoningen – met een maximum van € 345.000 per woning […]

Check geldigheidsdatum goedgekeurde modelovereenkomst

Sinds 2015 kunnen opdrachtgevers via goedgekeurde modelovereenkomsten zekerheid krijgen voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst. De geldigheidsduur van deze overeenkomsten is in beginsel vijf jaar. Inmiddels zijn dus de nodige modelovereenkomsten verlopen. Is dat het geval, dan zal de Belastingdienst die overeenkomsten op 1 oktober 2022 verwijderen van […]

ONS nieuws september 2022

Welke actuele maatregelen en aandachtspunten zijn er? In ONS nieuws september 2022 hebben wij een aantal thema’s op een rij gezet, inclusief praktische tips. Voor ondernemers, DGA’s, werkgevers en alle belastingbetalers. Heb je vragen? Neem dan contact op met ONS. Door ONS uitgelicht: 1. Tips voor de ondernemer Terugbetalingsregeling coronabelastingschuld versoepeld. Start stapsgewijze verhoging […]

SLIM-regeling voor leren en ontwikkelen in mkb

Mkb-ondernemers kunnen vanaf 1 september 2022 subsidie aanvragen in het kader van de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen). Deze subsidieregeling stimuleert het leren en ontwikkelen tijdens het werkzame leven om werknemers duurzamer inzetbaarheid te maken én te houden op de arbeidsmarkt. Het maximale subsidiebedrag is € 25.000, […]

Extra aanvraagmogelijkheid GLB-subsidievoorschot

De aanhoudende droogte veroorzaakt veel overlast en zorgen. Heb je een agrarisch bedrijf? Dan heb je sinds afgelopen maandag 5 september een extra mogelijkheid gekregen om een voorschot op de basis– en vergroeningsbetaling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan te vragen. Ook als je geen last hebt van de droogte, […]