U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Start betaald ouderschapsverlof

Werknemers hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan minimaal 1 tot maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering krijgen van het UWV. Het verlof kan […]

Betaaltermijnen grote ondernemingen verkort

Lever je als mkb-ondernemer of zzp’er goederen of verricht je diensten aan grote ondernemingen? Je moet dan mogelijk ongewenst lang wachten op de betaling. Sinds 1 juli jl. is hierin verandering gekomen. De maximale betaaltermijn die grote ondernemingen mogen hanteren in hun overeenkomsten met mkb-bedrijven en zzp’ers, is namelijk verkort van […]

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vanaf 1 augustus 2022

Werknemers kunnen vanaf 1 augustus aanstaande van hun werkgever verlangen dat er wordt meegewerkt aan een beter voorspelbaar arbeidspatroon. Werkgevers worden dan ook verplicht om hun werknemers meer uitgebreid te informeren over hun arbeidsvoorwaarden. De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Een […]

Verplichte AOV voor zelfstandigen niet voor 2027

Het is een lang gekoesterde wens van de politiek en de sociale partners om te komen tot een verplichte verzekering tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen. Alleen de uitvoering blijft enigszins achter. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft in een brief aangegeven dat er al grote stappen zijn gemaakt. […]

Aflossingsregeling coronabelastingschulden versoepeld

Heb je als ondernemer tijdens de coronapandemie uitstel van betaling voor belastingschulden aangevraagd en gekregen? Je zult dan vanaf 1 oktober 2022 de opgebouwde belastingschuld in 60 maanden moeten gaan aflossen. Daarover ontvang je nog bericht van de Belastingdienst. In de kern gezonde ondernemingen kunnen problemen ervaren bij het aflossen […]

Beleidsbesluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd

Het kabinet heeft een beleidsbesluit gepubliceerd waarin wordt uitgewerkt hoe de aanslagen inkomstenbelasting met box 3 moeten worden vastgesteld naar aanleiding van het bekende kerstarrest. In sommige gevallen heb je recht op een teruggaaf. Bij het rechtsherstel wordt uitgegaan van de werkelijke samenstelling van het vermogen, waarbij onderscheid wordt gemaakt […]

Deadlines voor doorgeven werkelijke omzet TVL opgeschoven

Heb je TVL aangevraagd? Dan is het goed om te weten dat de deadlines voor het doorgeven van de werkelijke omzet van de ingediende aanvraag TVL zijn opgeschoven. Het gaat hierbij om de TVL-tranches Q3 en Q4 2021 en om de TVL-tranche Q1 2022. De deadline voor TVL Q3-2021 gaat […]

Stand van zaken Pensioenakkoord en Wtp

De parlementaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is inmiddels in volle gang. Het is nog steeds de bedoeling om deze wet per 1 januari 2023 in te voeren. Dat houdt in dat de Tweede Kamer voor 8 juli aanstaande moet hebben gestemd over het voorstel. Als we ervan […]

Vanaf 2023 geen verdere opbouw oudedagsreserve mogelijk

Onder voorwaarden mag je als ondernemer je belastbare winst met maximaal € 9.632 (2022) verlagen door dat bedrag te doteren aan de oudedagsreserve. Je bespaart daarmee jaarlijks inkomstenbelasting. De keerzijde is wel dat je een papieren reserve opbouwt die uiterlijk bij staking van je onderneming dient vrij te vallen in […]