U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Let op tijdig terugvragen btw op zonnepanelen

Heb je in 2021 zonnepanelen aangeschaft? In dat geval kun je de btw op de aanschafprijs van de panelen en op de installatiekosten terugvragen bij de Belastingdienst. Hiervoor geldt een uiterste termijn. Je moet de btw-teruggaaf namelijk aanvragen binnen zes maanden na afloop van het jaar, waarin je de zonnepanelen […]

TVL Q4 2021 en Q1 2022 voor startende ondernemers

Heb je je mkb-onderneming na 30 juni 2020 en uiterlijk op 30 september 2021 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en heb je omzetverlies geleden? Dan kun je in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het vierde kwartaal van 2021 (Q4) en/of het eerste kwartaal van […]

Loket definitieve vaststelling NOW 5.0 open

Het loket bij het UWV voor de aanvraag van de definitieve vaststelling van NOW 5.0 (zevende aanvraagperiode) is op 1 juni jl. geopend. De zevende aanvraagperiode betreft het NOW-voorschot dat je over de periode november en december van 2021 hebt ontvangen.  Je kunt voor het aanvragen van de definitieve vaststelling […]

Mogelijk toch compensatie box-3-heffing voor niet-bezwaarmakers

Veel eerder dan verwacht heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak van een belastingplichtige die niet tijdig bezwaar had gemaakt tegen de box-3-heffing in de aanslagen inkomstenbelasting. De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur terecht geen vermindering heeft verleend en dat de wetgever deze belastingplichtige ook geen rechtsherstel […]

Laatste kans opgave werkelijke omzet eerste drie TVL-periodes

Heb je tussen 1 juni en eind september 2020, het laatste kwartaal van 2020 en/of het eerste kwartaal van 2021 gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan had je in 2021 je werkelijke omzet moeten doorgeven aan de RVO om de definitieve TVL over die periodes vast te […]

Start 2e aanvraagronde Subsidieregeling praktijkleren in 3e leerweg

Heb je in je bedrijf praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Je kunt dan mogelijk gebruikmaken van de ‘Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg’. De subsidie is een tegemoetkoming van maximaal € 2.700 voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt […]