U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Voorkom belastingrente: vraag tijdig voorlopige Vpb-aanslagen aan

Moet jouw bv over 2021 vennootschapsbelasting (Vpb) betalen? Dien dan vóór 1 mei 2022 een verzoek in om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag, als die te laag is. Zo voorkom je dat je bv achteraf belastingrente (4%) moet betalen. Is het verzoek […]

Einde aanvraagperiode instandhoudingssubsidie rijksmonumenten in zicht

Sinds 1 januari 2019 is de fiscale monumentenaftrek vervangen door een subsidieregeling. Deze subsidie is bedoeld voor particulieren, die eigenaar zijn van een rijksmonument met een woonfunctie. De subsidie bedraagt 38% van de kosten voor de instandhouding van het rijksmonument. Ook kosten van werkzaamheden die zijn gericht op het voorkomen […]

Controleer Wtl-beschikkingen voor 1 mei a.s.

Heb je de voorlopige berekeningen van het UWV ontvangen? Je doet er verstandig aan om deze vóór 1 mei 2022 te (laten) controleren en zo nodig te corrigeren. In deze berekening van het UWV staat namelijk voor welke werknemers – en tot welk bedrag – je recht hebt op loonkostenvergoedingen […]

Sluiting aanvraagloket NOW 6.0 nadert

Je kunt de NOW 6.0-subsidie voor het eerste kwartaal van 2022 nog aanvragen tot en met 13 april 2022. Dit is de achtste en laatste aanvraagperiode. Het UWV heeft hiervoor weer een formulier beschikbaar gesteld. De voorwaarden komen grotendeels overeen met die van de NOW 5.0-subsidie. Een belangrijk verschil is […]

Tijd dringt voor aanvulling NOW 1.0 vaststellingsverzoek

Heb je in maart, april en mei 2020 een voorschot op de NOW-subsidie ontvangen? Dan moet je mogelijk nog een vaststellingsverzoek indienen voor de definitieve berekening van deze NOW 1.0-subsidie. Het uiterste tijdstip waarop je dit vaststellingsverzoek en de bijbehorende derdendeskundige- of accountantsverklaring kunt indienen, is al vaak gewijzigd. Maar […]

Zakelijke schuldsanering 2022

Te hoge zakelijke schulden, wat nu? Je hebt als ondernemer tijdens de coronacrisis gebruik kunnen maken van allerlei financiële regelingen, zoals de NOW, de TVL en uitstel van betaling, waaronder belastinguitstel. Jij en/of jouw bedrijf kampt nu mogelijk met een te hoge schuldenlast om op termijn levensvatbaar te zijn. Is dat […]

Oekraïense vluchtelingen in dienst nemen

Het vinden van geschikt personeel is een uitdaging. De Nederlandse arbeidsmarkt kent al jaren een krapte. Op dit moment zijn er Oekraïense vluchtelingen in Nederland, die zich graag nuttig willen maken op de arbeidsmarkt. Mag je als werkgever deze vluchtelingen in dienst nemen? Dit kan, mits er aan een aantal […]

Accijns op brandstof en btw op energie tijdelijk omlaag

De energieprijzen rijzen momenteel de pan uit. Het kabinet heeft daarom besloten om tijdelijk de btw op energie te verlagen evenals de accijns op benzine, diesel, LPG en LNG (vloeibaar gas). Vanaf 1 april tot en met 31 december 2022 wordt de accijns verlaagd met 21%. Hierdoor daalt het accijnstarief […]

Ondernemersloket sancties Rusland geopend

Drijf je handel met Rusland? In dat geval heb je te maken met de gevolgen van de sancties die aan Rusland zijn opgelegd. Je kunt bijvoorbeeld niet meer leveren aan je afnemers in Rusland, omdat je goederen onder de exportcontrole vallen. Ook weet je wellicht niet voor welke bedrijven en […]