U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Dien tijdig schenkingsaangifte in

Heb je in 2021 van je ouders een eenmalig vrijgestelde schenking ontvangen? Je moet dan – anders dan de woorden wellicht doen vermoeden – hiervoor wel een schenkingsaangifte indienen. Deze eenmalige vrijstelling kun je namelijk alleen benutten als je in de schenkingsaangifte hebt verzocht om toepassing van de vrijstelling. De […]

Matig belasting bij sterk wisselende inkomsten

Heb je de afgelopen jaren met inkomensschommelingen te maken gehad? Die wisselende inkomsten kunnen in het ene jaar zwaar belast zijn en in het andere jaar juist niet. Er bestaat echter een regeling die de belastingheffing over deze inkomsten matigt door de inkomsten gelijkmatig over de jaren te verdelen. Bij […]

Laat je WOZ-beschikking controleren

Binnenkort valt de WOZ-beschikking 2022 op je (digitale) deurmat. De WOZ-waarde 2022 betreft de waarde van de woning of het gebouw op de waardepeildatum 1 januari 2021. Het verdient aanbeveling deze beschikking te (laten) controleren vanwege het grote belang. De WOZ-waarde is immers niet alleen relevant voor de gemeentelijke heffingen, […]

Loket NOW 6.0 achtste aanvraagperiode open

Vanaf maandag 14 februari 2022 is het UWV loket voor de aanvraag van NOW 6.0-subsidie geopend. Dit is achtste aanvraagperiode voor de NOW. Het UWV heeft weer een formulier beschikbaar gesteld, waarmee je de aanvraag kunt doen. Het loket is tot en met 13 april 2022 open. De voorwaarden komen […]

Langer uitstel van betaling

Het bijzonder uitstel van betaling is opnieuw verlengd. Dit keer tot en met 31 maart 2022. Heb je al bijzonder uitstel van betaling gekregen, dan wordt dit automatisch verlengd voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum verstrijkt voor 1 april 2022. Je hoeft daarvoor geen actie te ondernemen.  Heb je nog […]

Heb je al aan de UBO-verplichting voldaan?

Heb je de uiteindelijke zeggenschap over een onderneming of ben je de uiteindelijke eigenaar? Bijvoorbeeld als DGA of als bestuurder van een stichting, vereniging, maatschap of vof. Dan ben je een ultimate beneficial owner (UBO) en dien je uiterlijk 27 maart 2022 jouw persoonsgegevens in te schrijven in het UBO-register […]

Langer TVL Q4 2021 aanvragen

De termijn waarbinnen je TVL Q4 2021 kunt aanvragen is met twee weken verlengd tot en met 11 februari 2022. Had je in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 én voldoe je aan de overige […]