U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Betalingsregeling NOW-terugbetalingen

Als je gebruik maakt van de NOW-regeling, ontvang je eerst een voorschot. Die is gebaseerd op je geschatte omzetverlies. Vervolgens verzoek je om vaststelling van de definitieve NOW-steun. Die is gebaseerd op je werkelijke omzetverlies. De uitkomst kan zijn dat je NOW-steun moet terugbetalen. Daarvoor kun je een betalingsregeling treffen […]

Aftrek vast bedrag verblijfskosten eigen rijders 2021

Ben je een transportondernemer (eigen rijder) die meerdaagse internationale ritten maakt? En geef je je winst aan in de inkomstenbelasting? In dat geval kun je onder voorwaarden ervoor kiezen om een vast bedrag per gereden dag in aftrek te brengen voor je verblijfskosten. Dit bedrag is voor 2021 vastgesteld op […]

Aanvraagloket TVL Q1 voor grote bedrijven open

Ook grote bedrijven (meer dan 250 werknemers) kunnen TVL aanvragen voor het eerste kwartaal (Q1) van 2021. Heel veel tijd krijg je niet, want het aanvraagloket sluit alweer op 10 juni 2021 om 17.00 uur. De maximale tegemoetkoming voor het eerste kwartaal is verhoogd van € 400.000 naar € 600.000. Heb je een grote […]

Maak tijdig gebruik van de Vaste Lasten Evenementenbranche

Heb je een bedrijf in de evenementenbranche? Je behaalt je omzet dan vaak in de lente- en zomermaanden. De omzet in de winter ligt een stuk lager, waardoor je vaak niet in aanmerking komt voor de gebruikelijke TVL-regeling. Daarom is er een speciale tegemoetkoming voor de vaste lasten in de […]

Attendeer werknemers tijdig op vervallen wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen, als deze niet binnen de eerste 6 maanden van het daarop volgende jaar zijn opgenomen. Zo vervallen de wettelijke vakantiedagen over het jaar 2020, als je werknemers die dagen niet opnemen vóór 1 juli 2021. Eind 2018 heeft de Europese rechter echter beslist dat […]