U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Meld tijdig S&O-uren en voorkom een boete

Heb je als werkgever of ondernemer in 2020 gebruikgemaakt van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)? In dat geval kom je als werkgever tot € 350.000 in aanmerking voor de afdrachtvermindering WBSO van 32% (starters 40%) van de loonkosten (en de eventuele overige S&O-kosten en -uitgaven). Daarboven bedraagt de afdrachtvermindering […]

Toch nog langer versoepelde vaste onbelaste reiskostenvergoeding

De verandering van het reispatroon van werknemers door het thuiswerken vanwege de coronacrisis, hoeft tot 1 juli 2021 geen gevolgen te hebben voor de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding. Aanvankelijk mocht je deze onbelaste vaste reiskostenvergoeding nog tot 1 april 2021 voortzetten. Maar het kabinet heeft de versoepeling toch nog verder verlengd. Voorwaarde […]

Werkplek thuis: welke vrijstellingen gelden er?

Wat mag je als werkgever (gedeeltelijk) onbelast vergoeden? Geldt er een vrijstelling voor een internet- en telefoonabonnement? Hoe zit het met de vaste thuiswerkvergoeding? Het Handboek Loonheffingen 2021 is geactualiseerd door de Belastingdienst. Zo is een gerichte vrijstelling voor een internetabonnement tegenwoordig ook mogelijk als er sprake is van een […]

Benut Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s

Koop of (financial) lease je een emissieloze bedrijfsauto? Dan kun je sinds 15 maart jl. subsidie krijgen op grond van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Je ontvangt 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2 tot en met 4.250 kg). Het subsidiebedrag is […]

Dien suppletieaangifte tijdig in

Een suppletieaangifte moet je indienen, zodra duidelijk wordt dat je te veel of te weinig btw hebt betaald. Heb je te weinig btw betaald? In dat geval wordt je 4% belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop die btw betrekking heeft. Dit voorkom […]

Maak tijdig gebruik van onbeperkte OVB-vrijstelling

Ben je starter op de woningmarkt? Dan betaal je onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting (OVB) bij de aankoop van een woning. Dit geldt ook als je ‘doorstromer’ bent en aan die voorwaarden voldoet. De voorwaarden voor de OVB-vrijstelling zijn dat je 18 jaar of ouder moet zijn en jonger dan 35 […]

Nieuwe aanvraagronde ‘NL leert door’

Van 15 maart tot 26 april 2021 is het loket opengesteld voor de derde subsidieronde in het kader van ‘NL leert door’: ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’. Sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers-, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen kunnen een subsidieverzoek indienen voor behoud van werk of het vinden van ander werk voor […]

Laat vooraf ingevulde aangifte IB 2020 controleren en aanvullen

Op 1 maart 2021 ging de aangifteronde voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 van start. Heb je een uitnodiging ontvangen voor het doen van je IB-aangifte? De Belastingdienst vult de aangifte al voor een groot deel in. Zo zijn de jaaropgaven van je loon, pensioen, lijfrentetermijnen en andere uitkeringen al ingevuld. […]

Einde NOW-3-aanvraag tweede tijdvak nadert

Sinds 15 februari 2021 kun je NOW-subsidie aanvragen voor de maanden januari, februari en maart 2021. De aanvraagtermijn voor de NOW-subsidie over het eerste kwartaal van 2021 is kort, namelijk tot en met 14 maart 2021. Zorg dus dat je tijdig je aanvraag indient of laat indienen. Na de indiening […]

Tips voor aangifte IB 2020

Op 1 maart 2021 is de nieuwe digitale aangifteronde Inkomstenbelasting 2020 (IB 2020) van start gegaan. In bijgevoegde document vind je de meest in het oog springende zaken waarop je attent moet zijn bij de aangifte IB 2020. We richten ons op de wijzigingen uit de Belastingplannen 2020, de relevante […]