U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken

Heb je bij de koop of verkoop van een onroerende zaak ervoor gekozen om btw-belast te leveren? In dat geval moet de koper binnen vier weken na afloop van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het pand aan hem/haar is geleverd, een schriftelijke verklaring uitreiken aan de verkoper […]

Deadline nadert voor aanvraag TVL voor laatste kwartaal 2020

Wil je bij de RVO nog een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 (Q4)? Dan is haast geboden. Op 29 januari a.s. sluit namelijk het loket. Sinds eind vorig jaar is er een nieuw subsidiepercentage voor de TVL die afhankelijk is van de omzetderving. […]

ONS Startpunt 2021

Wat wijzigt er vanaf 2021 in de wet- en regelgeving? In ONS Startpunt 2021 hebben wij een aantal belangrijke thema’s én actiepunten voor je op een rij gezet, inclusief tips. Voor ondernemers, DGA’s, werkgevers en alle belastingbetalers. Heb je vragen? Neem dan contact op met ONS. Door ONS uitgelicht: 1. Ondernemer Opvolger Wet […]

Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden

Heb je in 2020 bedragen uitbetaald aan derden die geen werknemer of ondernemer zijn? Denk er dan aan dat je hiervan uiterlijk 31 januari 2021 opgave doet bij de Belastingdienst. Er wordt geen uitstel verleend. Je kunt de gegevens over de aan derden uitbetaalde bedragen (de zogenoemde IB 47-opgave) digitaal aanleveren bij […]

Voorkom bijbetalen vennootschapsbelasting met belastingrente

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2021, zodat je bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als je bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt je bv het risico daarover 8% belastingrente in rekening gebracht […]

Laat voorlopige aanslag of teruggaaf controleren

Heb je inkomsten waarover geen loonheffing wordt ingehouden en je pas achteraf inkomstenbelasting moet betalen? Dan kun je een voorlopige aanslag aanvragen, zodat je de verschuldigde inkomstenbelasting gespreid over het jaar alvast betaalt. Heb je aftrekposten waarmee bij de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting rekening gehouden moet worden? In dat […]

Gewijzigde tarieven vennootschapsbelasting en box 2

Het tarief voor de vennootschapsbelasting en het box-2-tarief zijn gewijzigd per 1 januari 2021. Het 16,5%-tarief voor de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting is verlaagd naar 15%. Bovendien is deze schijf verlengd tot een jaarwinst van € 245.000. Het 25%-tarief in de tweede schijf voor belastbare winst boven € 245.000 […]