U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Langer versoepelde fiscale regels tijdens betaalpauze hypotheek

Sinds de uitbraak van de coronacrisis gelden er versoepelde fiscale regels in het geval je een betaalpauze voor rente en aflossing hebt afgesproken met je bank of andere hypotheekverstrekker. Onlangs is de werking van deze versoepelde regels verlengd tot 31 december 2020 in verband met de aanhoudende coronacrisis. Daarnaast is […]

Tijd dringt voor TVL-aanvraag eerste periode

De TVL-regeling is onlangs met negen maanden verlengd. Wil je nog de TVL van maximaal € 50.000 aanvragen voor de eerste periode (juni tot en met september 2020)? Dan begint de tijd te dringen! Uiterlijk 30 oktober 2020 17:00 uur moet de aanvraag dan namelijk zijn ingediend. Sinds 1 september […]

Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag je box-3-grondslag

Bepaalde belastingschulden verminderen niet de rendementsgrondslag van box 3. Dit kun je omzeilen door een voorlopige aanslag aan te vragen en deze voor het einde van het jaar te betalen. Op de peildatum van box 3 (1 januari) heeft het bedrag van de aanslag zo toch de box-3-grondslag verminderd. Maar […]

Einde uitstel publicatieplicht anbi-gegevens 2019 nadert

Algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) kregen vanwege de coronacrisis maximaal vier maanden langer de tijd om de jaarstukken over 2019 elektronisch te publiceren. Een anbi met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar heeft hiervoor dus uitstel gekregen tot uiterlijk 1 november 2020. Daar zijn wel twee voorwaarden aan verbonden. Het bestuur […]

Sneller schulden saneren bij rendabel bedrijf

Heb je een rendabel bedrijf, maar dreigt je bedrijf toch om te vallen door de zware schuldenlast of door structureel te hoge kosten, bijvoorbeeld door de coronacrisis? In dat geval is er misschien hulp nabij. Vanaf 7 oktober 2020 kunnen bedrijfsschulden en verplichtingen namelijk sneller worden gesaneerd, omdat sindsdien ook […]

Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart

Heb je gebruikgemaakt van de NOW 1.0-regeling? Je hebt die steun dan als voorschot ontvangen. Hoe hoog de steun precies moet zijn, wordt nog vastgesteld op basis van je feitelijke omzetverlies en loonsom over maart, april en mei 2020. Daarvoor moet je een aanvraag voor een definitieve berekening van de […]

Belastingdienst roept op tot tijdig aanvragen artikel 23-vergunning

Ben je MKB-ondernemer en importeer je goederen uit het Verenigd Koninkrijk (VK)? Je doet er dan verstandig aan om een zogenoemde artikel 23-vergunning aan te vragen. Als je dat vóór 15 oktober 2020 doet, ontvang je de vergunning volgens de Belastingdienst voor het eind van het jaar. Dan loopt namelijk […]

Vraag tijdig tegemoetkoming amateursportorganisatie aan

De aanvraag van de eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 voor amateursportorganisaties is sinds 22 september 2020 eindelijk mogelijk geworden. De tegemoetkoming is bedoeld voor de doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni t/m 31 augustus 2020. Het gaat hier om de kosten […]

Vermogenstoets bij Tozo 3.0 uitgesteld

Vanaf 1 oktober 2020 gaat het derde steunpakket van start om de gevolgen van de voortdurende coronacrisis te bestrijden. Een van de maatregelen betreft de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden tot 1 juli 2021. Aanvankelijk was voorgesteld om in deze Tozo 3.0 een aanvullende […]