U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Opbrengst uit tijdelijk verhuur tuinhuisje toch belast in box 1

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de opbrengst uit de tijdelijke verhuur van een tuinhuisje via Airbnb belast is in box 1. Van de opbrengst moet 70% bovenop het eigenwoningforfait geteld worden. Eerder hadden lagere rechters geoordeeld dat deze 70%-bepaling niet van toepassing is omdat slechts een deel van […]

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor jonge starters op de woningmarkt

In het Belastingplan 2021 stelt het kabinet voor om starters op de woningmarkt vanaf 1 januari 2021 vrij te stellen van overdrachtsbelasting (OVB). Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. De starters moeten 18 jaar of ouder zijn en jonger dan 35 jaar, de woning als hoofdverblijf gebruiken en de vrijstelling nog […]

Box 3 gaat weer veranderen

Een andere maatregel betreft de vrijstelling in box 3. Die gaat volgend jaar van € 30.846 naar € 50.000 per belastingplichtige. Heb je een fiscale partner? Dan heb je samen dus een vrijstelling van € 100.000. Maar daar blijft het niet bij, want daar staat een tariefsverhoging tegenover van 30% […]

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

Een van de maatregelen die op Prinsjesdag 2020 is bekendgemaakt, is dat de zelfstandigenaftrek (nu maximaal € 7.030) verder wordt afgebouwd dan vorig jaar werd bepaald. De afbouw vindt vanaf 2021 plaats met stappen van € 360 per jaar tot en met 2027 en met € 390 in 2028. In […]

ONS Prinsjesdagspecial 2020

In de nieuwsbrief Prinsjesdag 2020 staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2021 en aanvullende wetsvoorstellen voor je op een rij. Waar moet je rekening mee houden als ondernemer? Klik hier om de nieuwsbrief Prinsjesdag 2020 te openen. De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2021 in werking treden, tenzij anders vermeld. […]

Vraag tijdig compensatie transitievergoeding aan bij ontslag na 2 jaar ziekte

Sinds 1 april jl. kun je bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die je bij ontslag aan de langdurige zieke werknemer hebt betaald. De arbeidsovereenkomst moet dan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2015 zijn beëindigd via een (juiste) vaststellingsovereenkomst of zijn opgezegd na het verkrijgen […]

Zorg voor tijdige aangifte en betaling verhuurderheffing 2020

Was jij op 1 januari 2020 in het bezit van meer dan 50 huurwoningen met een maximale huurprijs van € 737,14 per maand? In dat geval ben je verhuurderheffing verschuldigd. De verhuurderheffing wordt berekend over de WOZ-waarde van deze huurwoningen  – met een maximum van € 294.000 per woning – […]

Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw

Ben je een btw-ondernemer aan wie door ondernemers in een andere EU-lidstaat in 2019 buitenlandse btw in rekening is gebracht? Die btw kunt je terugvragen via de Belastingdienst, mits het teruggaafverzoek tijdig is ingediend. Hiervoor moet je inloggen op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit […]

Start aanvraag tegemoetkoming amateursportorganisatie uitgesteld

De start voor de aanvraag van de eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 voor amateursportorganisaties is uitgesteld van 1 september 2020 naar 8 september 2020. De tegemoetkoming is bedoeld voor de doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni t/m 31 augustus 2020. Het […]