U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Gratis ontwikkeltraject van start

Sinds begin augustus kan iedere werkende en werkzoekende kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee kun je zicht krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in de huidige crisis voor je zijn. De verwachting is dat veel mensen de komende maanden ander werk moeten gaan doen. Als je je […]

Voorkom intrekking van je btw-nummer

Heb je minimaal 1 jaar op je btw-aangiften ingevuld dat je niets hebt aan te geven, waardoor je dus geen btw hebt betaald of teruggevraagd? De Belastingdienst laat je dan in een brief weten dat ervan wordt uitgegaan dat je je onderneming hebt gestaakt en zal vervolgens je btw-nummer intrekken. […]

Start aanvraag SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

Als werkgever in het mkb – en zeker nu in coronatijd – beschik je vaak over onvoldoende tijd, geld of kennis om je werknemers te laten leren en ontwikkelen. De Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) biedt je de mogelijkheid om toch een leerrijke werkomgeving in je bedrijf […]

Vraag tijdig subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen

Heeft jouw bedrijf in het studiejaar 2019/2020 praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden? Je kunt dan tot uiterlijk 16 september 2020 subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Deze subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De regeling richt zich vooral op kwetsbare groepen, studenten in sectoren met […]

Toeslagen en kindgebonden budget aanvragen vóór 1 september

Kom je in 2019 voor het eerst in aanmerking voor de zorgtoeslag en/of de huurtoeslag en/of het kindgebonden budget, maar heb je deze nog niet aangevraagd? Dan moet je nu in actie komen, want je kunt de aanvraag nog tot 1 september 2020 doen. Je hebt alleen meer tijd om […]

Einde aanvraag NOW2.0-regeling nadert

De NOW-regeling is met vier maanden verlengd. Je kunt de NOW 2.0 aanvragen als je gedurende vier aaneengesloten kalendermaanden een omzetdaling van ten minste 20% heeft. De omzetdaling wordt vastgesteld over een 4-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Heb je ook van de NOW 1.0-regeling […]

Invulling geven aan de inspanningsverplichting scholing bij NOW 2.0

Heb je NOW 2.0 aangevraagd bij het UWV? In dat geval moet je je inspannen om je werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Maar hoe moet je aan die inspanningsverplichting – waarvoor je een verklaring hebt moeten afleggen – nu precies invulling geven? Dat verschilt per werkgever en vergt […]

Eenmalige tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

Amateursportorganisaties kunnen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 krijgen voor de doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Daaronder worden verstaan de kosten aan gas, licht, water, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of kosten die samenhangen met leningen en verzekeringen. Ook personeelskosten en onderhoudskosten die betrekking […]