U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Vraag subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen

Heb je in je bedrijf in het studiejaar 2019/2020 praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden? Je kunt dan tot uiterlijk 16 september 2020 subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Deze subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en richt zich vooral op kwetsbare groepen, studenten in sectoren […]

Bijzonder uitstel loopt af: gespreid terugbetalen uitgestelde belasting

Heb je gebruikgemaakt van de mogelijkheid van bijzonder uitstel van betaling voor je belastingaanslagen vanwege de uitbraak van het coronavirus? Dan kan het zijn dat je een brief ontvangt van de Belastingdienst met de mededeling dat dit bijzonder uitstel afloopt. Daarin wordt naast het beëindigde uitstel ook gewezen op de […]

Sinds 1 juli langer geboorteverlof partner

Vanaf 1 juli 2020 kan je werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Je werknemer moet dit verlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: het kind is op of na 1 juli […]

Vaste reiskostenvergoeding in coronatijd

Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis tot een veranderd reispatroon. Dat kan ertoe leiden dat je als werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen.  Het kabinet heeft voor het jaar 2020 goedgekeurd dat een werkgever voor een vaste reiskostenvergoeding […]

Ledenparlement FNV stemt in met pensioenakkoord

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar op 19 juni 2020 zijn de grote lijnen van het pensioenakkoord bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat alle pensioenregelingen in Nederland met ingang van 2026 zijn omgezet in een beschikbarepremieregeling. Het premiepercentage dat binnen die beschikbare premieregeling gaat gelden, is voor […]

Aanvraagformulier Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beschikbaar

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd. De TVL is de opvolger van de TOGS. De TVL betreft een tijdelijke subsidieregeling om getroffen MKB-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten in de maanden juni tot en met september 2020 te betalen. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000, maar […]

Op Prinsjesdag wordt een nieuw plan voor box 3 gepresenteerd

De vorige staatssecretaris van Financiën had september vorig jaar de contouren van een aanpassing in box 3 gepresenteerd. Die aanpassing hield ruwweg in dat spaargeld over de eerste € 400.000 per partner niet meer belast zou zijn in box 3. Dit voorstel ging vooral ten koste van kleine beleggers waarvan […]