U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Laat aanslag vennootschapsbelasting 2020 controleren

Sinds afgelopen dinsdag 18 februari kan een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 worden aangevraagd of gewijzigd. Dit heeft de Belastingdienst bekendgemaakt. Laat daarom een reële inschatting maken van de vennootschapsbelasting die je in 2020 verschuldigd zult zijn, zodat je bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Zo voorkom […]

Tijdig aanmelden voor de nieuwe KOR per 1 april 2020

Op 1 januari 2020 is de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in werking getreden onder een nieuwe naam: de omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB). Daardoor is er veel veranderd. Heb je je vorig jaar niet vóór 20 november 2019 aangemeld, maar wil je wel graag van de OVOB gebruik maken? Dan kan dat […]

Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Ben je werkgever in midden- en kleinbedrijf? Wil je meegaan met de ontwikkelingen in jouw sector? Er is een nieuwe stimuleringsregeling waarbij de overheid subsidie beschikbaar stelt voor het leren en ontwikkelen op de werkvloer. Vanuit deze SLIM-regeling kun je als mkb-ondernemer in maart of september 2020 een subsidieaanvraag indienen […]

Btw-aftrek terbeschikkinggestelde leasefiets

De bestaande regeling voor de fiets van de zaak is uitgebreid naar leasefietsen. Dus, lease je fietsen en stel je die ter beschikking aan je werknemer(s)? Dan kun je de btw in de leasetermijnen in aftrek brengen, totdat het totaal van de in aftrek gebrachte btw het maximum van € […]

Vanaf 1 maart 2020 meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers

Op 1 maart 2020 treedt de meldingsplicht in werking voor werkgevers (dienstverrichters) uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (alle EU-lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en Zwitserland, die in Nederland een tijdelijke opdracht gaan uitvoeren. Deze meldingsplicht volgt uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), […]

DGA: drempel aftrek gemengde kosten in de Vpb verhoogd

De aftrekbaarheid van gemengde kosten in de vennootschapsbelasting is hetzelfde geregeld als in de regeling voor de inkomstenbelasting. Ook voor de vennootschapsbelasting zijn deze kosten pas aftrekbaar als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit drempelbedrag is sinds 1 januari 2020 eveneens verhoogd van € 4.600 naar € 4.700. Het alternatief is […]

Nieuwe franchiseregels op komst

Er is een wetsvoorstel in de maak met nieuwe regels voor de franchisebranche. Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking tussen zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen. Hierbij runt de franchisenemer zijn bedrijf volgens de franchiseformule van de franchisegever. In de dienstverlening, de zorg en de detailhandel – zowel food als non-food […]

Pas op met aanvraag ongehuwden-AOW na opname verzorgingstehuis

Is je partner opgenomen in een verzorgingsinstelling of is dat binnenkort aan de orde? Laat dan beoordelen of de verhoging van de AOW-uitkering nadelig zou kunnen uitpakken voor de eigen bijdrage. Als een van jullie beiden wordt opgenomen in een verzorgingstehuis, kunnen jij en je partner de ongehuwden-AOW-uitkering aanvragen. Je […]

Help, waar is mijn testament?

Het komt steeds vaker voor dat iemand niet meer weet of hij of zij een testament heeft laten maken. Dit zal met name aan de orde zijn wanneer het testament in kwestie al heel lang geleden door de notaris is opgemaakt. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat het destijds […]

Getrouwd en gelijk een stuk armer

Stel, je hebt met je aanstaande echtgeno(o)t(e) al samen een mooie woning gekocht. Die is gefinancierd met een gezamenlijke banklening en een onbelaste eenmalige schenking voor de eigen woning van € 100.000 van je ouders. Hoewel je meer hebt bijgedragen aan de aankoop van de woning dan je aanstaande echtgeno(o)t(e), […]