U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Leg afzien van aanbod vaste uren vast

Heb je de oproepkracht tijdig een aanbod voor vaste uren gedaan? De oproepkracht heeft dan een maand om op je aanbod te reageren, maar hoeft je aanbod niet te accepteren. Hij of zij kan er dus voor kiezen om flexibel te blijven werken. Het is wel verstandig om dit schriftelijk […]

Oproepkrachten: tijdig vaste uren aanbieden

Had je als werkgever op 31 december 2019 oproepkrachten die 12 maanden of langer bij je werkten en blijf je ook in 2020 met hen samenwerken? Dan moet je ze vóór 1 februari a.s. een aanbod doen voor een vast aantal uren gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Kortom, het […]

Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken

Koos je bij de koop of verkoop van een onroerende zaak ervoor om btw-belast te leveren? In dat geval moet de koper binnen vier weken na afloop van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het pand aan hem/haar is geleverd, een schriftelijke verklaring uitreiken aan de verkoper en de Belastingdienst. Daaruit […]

Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden

Heb je in 2019 bedragen uitbetaald aan derden? Denk er dan aan dat je hiervan uiterlijk 31 januari 2020 opgave doet bij de Belastingdienst. Er wordt geen uitstel verleend. De gegevens over de aan derden uitbetaalde bedragen (de zogenoemde IB 47-opgave) dien je digitaal aan te leveren bij de Belastingdienst via gegevensportaal.belastingdienst.nl. Dat […]

Meer tijd voor aangeven eindheffing maar let op!

Vergoed of verstrek je meer dan het bedrag van uw vrije ruimte? Dan betaal je over het meerdere 80% eindheffing. Je hebt meer tijd gekregen om vast te stellen of je de vrije ruimte overschrijdt. Vanaf aangiftejaar 2020 hoef je de eindheffing namelijk pas aan te geven bij de loonaangifte […]

Gewijzigde tarieven

Het tarief voor de vennootschapsbelasting en het box-2-tarief zijn gewijzigd per 1 januari 2020. Het 19%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 is verlaagd naar 16,5% (en gaat in 2021 naar 15%). Het 25%-tarief voor belastbare winst boven € 200.000 gaat echter pas omlaag in 2021. Bovendien gaat dit tarief […]