U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Tijdig lijfrentepremie betalen

Heb je een pensioentekort? Dan kun je hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die je in 2019 hebt betaald, kun je aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting 2019 die je volgend jaar indient bij de Belastingdienst. Het is niet meer […]

Besteed je eigenwoningschenking tijdig

Heb je van je ouders in 2017 een schenking gehad voor het onderhoud en de verbetering van je eigen woning? En is daarbij de verhoogde schenkingsvrijstelling toegepast? Zorg er dan voor dat je de schenking eind 2019 daaraan hebt besteed en dat de verbouwings- of onderhoudswerkzaamheden zijn afgerond. Anders vervalt de vrijstelling alsnog.

Verbreken fiscale eenheid kan voordelig zijn

Behoort je bv tot een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting? In dat geval kan het vanwege de tariefstructuur voordelig zijn om deze te verbreken. Winst boven € 200.000 wordt belast met 25%, daaronder met 19% vennootschapsbelasting. In de fiscale eenheid worden alle winsten en verliezen van de deelnemende vennootschappen samengevoegd en […]

Vraag tijdig S&O-afdrachtvermindering 2020 aan

Er komen in 2020 vier momenten waarop je per kalenderjaar de afdrachtvermindering S&O kunt aanvragen. Nu zijn dat nog drie momenten. Je mag de aanvraag nog indienen op de laatste dag voor de dag waarop de periode van het S&O-werk begint. Nu is dat nog een maand voorafgaand aan die periode. Begint […]

Laat beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020 controleren

Heb je als werkgever inmiddels de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst? Het is verstandig om deze beschikking goed te (laten) controleren, want het komt regelmatig voor dat de beschikking niet goed wordt vastgesteld. Veel voorkomende fouten zijn onjuiste loonsommen waarop de premie is gebaseerd, maar ook […]

Profiteer nog van gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers

Ben je 45 jaar of ouder en wil je meer inzicht krijgen in je toekomst op de arbeidsmarkt? In dat geval kun je nog tot 10 januari 2020 profiteren van het gratis ontwikkeladvies. Daartoe hoef je alleen maar contact op te nemen met een loopbaanadviseur bij je in de buurt. […]

Laat geen verrekenbare Vpb-verliezen verloren gaan

De voorwaartse verrekening van verliezen die dit jaar of in latere jaren zijn ontstaan, is in de vennootschapsbelasting beperkt tot 6 jaar. Voor verliezen uit 2018 en eerdere jaren blijft de oude termijn van 9 jaren gelden. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar is ongewijzigd gebleven. Een verlies uit 2010 […]

Levenslooptegoed: wat doe je ermee?

Leg je nog in op een levenslooprekening? Dat kan nog tot eind 2021. Het saldo op de levenslooprekening is vrijgesteld van de box-3-heffing. Maar staat het tegoed eind 2021 nog op deze rekening, dan wordt dit ineens progressief belast in de loon- en inkomstenbelasting. Het kan dus aantrekkelijk zijn om […]