U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Bereid je voor op wijzigingen in WW-premie

Per 1 januari 2020 hangt de WW-premie niet meer af van de sector waarin je door de Belastingdienst bent ingedeeld. De WW-premie wordt bepaald door de aard van het arbeidscontract. Je betaalt dan bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de lage premie, in andere gevallen de hoge premie. Het verschil tussen […]

Tijdig aan- of afmelden voor nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR)

De Kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt op 1 januari 2020. De nieuwe KOR wordt dan een omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB). Dit is een vrijwillige btw-vrijstelling zonder btw-aftrekrecht in plaats van een vermindering op de af te dragen btw. Heb je nu ontheffing van de administratieve verplichtingen en is je jaaromzet lager […]

Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag box-3-grondslag

Bepaalde belastingschulden verminderen niet de rendementsgrondslag van box 3. Dit kun je omzeilen door een voorlopige aanslag aan te vragen en deze voor het einde van het jaar te betalen. Op de peildatum van box 3 (1 januari) heeft het bedrag van de aanslag zo toch de box-3-grondslag verminderd. Maar […]

Vraag vóór 1 november a.s. eHerkenning aan!

Vanaf 1 november a.s. ben je verplicht om door middel van eHerkenning in te loggen in het werkgeversportaal bij het UWV. Dankzij eHerkenning kun je veilig inloggen bij ruim 400 overheidsinstanties met één inlogmiddel. Daarmee is eHerkenning de DigiD voor bedrijven. Aanvragen eHerkenning Vanaf 2019 zijn steeds meer overheidsinstanties verplicht om eHerkenning […]

Eenmanszaken: nieuw btw-identificatienummer

De Belastingdienst stuurt eenmanszaken het nieuwe btw-identificatienummer (het btw-id) toe. Vanaf 1 januari 2020 is dit nummer geldig. Het is een persoonlijk, uniek nummer dat net als het huidige nummer bestaat uit: NL – negen cijfers – B – twee cijfers. Nieuw btw-nummer Dit nummer vervangt het bestaande id-nummer, maar dan zonder […]

Verlaag je eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz)

Ben jij (of is jouw partner) opgenomen of wordt jij (of jouw partner) binnenkort opgenomen in een instelling in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Je weet dan ongetwijfeld dat de eigen bijdrage Wlz fiks kan oplopen. Eerst leggen wij kort uit hoe je die eigen bijdrage kunt […]

Maximale uurprijzen kinderopvang in 2020 omhoog

In 2020 gaan de maximale uurprijzen omhoog waarvoor je kinderopvangtoeslag kunt ontvangen. De maximale uurprijs voor dagopvang wordt € 8,17 (in 2019: € 8,02), voor buitenschoolse opvang € 7,02 (in 2019: € 6,89) en voor gastouderopvang € 6,27 (in 2019: € 6,15). Per kind krijg je maximaal voor 230 uur per […]

Inventariseer tijdelijke contracten

De nieuwe regels van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben op 1 januari 2020 onmiddellijke werking. Dit heeft met name gevolgen voor bestaande tijdelijke contracten die je nog kunt verlengen en mogelijk doorlopen na 2020. Wat mag je deze medewerkers aanbieden? Dat hangt heel erg af van de duur van […]

Minder en later verlaging Vpb-tarieven

De tarieven van de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan minder snel en later omlaag dan vorig jaar bij de Belastingplannen was besloten. Het 20%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 gaat volgend jaar wel naar 16,5% (en in 2021 naar 15%), maar het 25%-tarief voor belastbare winst boven € 200.000 gaat niet […]

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

Volgend jaar wordt de vrije ruimte verruimd. Je kunt de vrije ruimte als volgt berekenen: 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Door deze maatregel is er maximaal € 2.000 meer vrije ruimte. Daarnaast komt er een gerichte vrijstelling voor vergoedingen voor de kosten van […]