U bevindt zich hier: Trending > Archief

Artikelen archief

Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken

Koos je bij de koop of verkoop van een onroerende zaak ervoor om btw-belast te leveren? In dat geval moet de koper binnen vier weken na afloop van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het pand aan hem/haar is geleverd, een schriftelijke verklaring uitreiken aan de verkoper en de Belastingdienst. Daaruit […]

Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden

Heb je in 2019 bedragen uitbetaald aan derden? Denk er dan aan dat je hiervan uiterlijk 31 januari 2020 opgave doet bij de Belastingdienst. Er wordt geen uitstel verleend. De gegevens over de aan derden uitbetaalde bedragen (de zogenoemde IB 47-opgave) dien je digitaal aan te leveren bij de Belastingdienst via gegevensportaal.belastingdienst.nl. Dat […]

Meer tijd voor aangeven eindheffing maar let op!

Vergoed of verstrek je meer dan het bedrag van uw vrije ruimte? Dan betaal je over het meerdere 80% eindheffing. Je hebt meer tijd gekregen om vast te stellen of je de vrije ruimte overschrijdt. Vanaf aangiftejaar 2020 hoef je de eindheffing namelijk pas aan te geven bij de loonaangifte […]

Gewijzigde tarieven

Het tarief voor de vennootschapsbelasting en het box-2-tarief zijn gewijzigd per 1 januari 2020. Het 19%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 is verlaagd naar 16,5% (en gaat in 2021 naar 15%). Het 25%-tarief voor belastbare winst boven € 200.000 gaat echter pas omlaag in 2021. Bovendien gaat dit tarief […]

Tijdig lijfrentepremie betalen

Heb je een pensioentekort? Dan kun je hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die je in 2019 hebt betaald, kun je aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting 2019 die je volgend jaar indient bij de Belastingdienst. Het is niet meer […]

Besteed je eigenwoningschenking tijdig

Heb je van je ouders in 2017 een schenking gehad voor het onderhoud en de verbetering van je eigen woning? En is daarbij de verhoogde schenkingsvrijstelling toegepast? Zorg er dan voor dat je de schenking eind 2019 daaraan hebt besteed en dat de verbouwings- of onderhoudswerkzaamheden zijn afgerond. Anders vervalt de vrijstelling alsnog.

Verbreken fiscale eenheid kan voordelig zijn

Behoort je bv tot een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting? In dat geval kan het vanwege de tariefstructuur voordelig zijn om deze te verbreken. Winst boven € 200.000 wordt belast met 25%, daaronder met 19% vennootschapsbelasting. In de fiscale eenheid worden alle winsten en verliezen van de deelnemende vennootschappen samengevoegd en […]

Vraag tijdig S&O-afdrachtvermindering 2020 aan

Er komen in 2020 vier momenten waarop je per kalenderjaar de afdrachtvermindering S&O kunt aanvragen. Nu zijn dat nog drie momenten. Je mag de aanvraag nog indienen op de laatste dag voor de dag waarop de periode van het S&O-werk begint. Nu is dat nog een maand voorafgaand aan die periode. Begint […]

Laat beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020 controleren

Heb je als werkgever inmiddels de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst? Het is verstandig om deze beschikking goed te (laten) controleren, want het komt regelmatig voor dat de beschikking niet goed wordt vastgesteld. Veel voorkomende fouten zijn onjuiste loonsommen waarop de premie is gebaseerd, maar ook […]

Profiteer nog van gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers

Ben je 45 jaar of ouder en wil je meer inzicht krijgen in je toekomst op de arbeidsmarkt? In dat geval kun je nog tot 10 januari 2020 profiteren van het gratis ontwikkeladvies. Daartoe hoef je alleen maar contact op te nemen met een loopbaanadviseur bij je in de buurt. […]